„10-dňovka“ LIVE: Klientovi sa nápad nepozdával. Čo teraz?

„10-dňovka“ LIVE: Klientovi sa nápad nepozdával. Čo teraz?

Dnes pokra?ujeme v poradí u? 3. ?as?ou v rámci „reality show“ 10-d?ovej agentúry, ktorú organizuje reklamná agentúra TRIAD Advertising. V nej 5 vybraných ú?astníkov pracujú na reálnom zadaní, pre reálneho klienta. Tento rok ním je zna?ka Chivas Regal. Po úvodom briefe a brainstormingu, ?akala päticu mladých marketérov skú?ka oh?om, a síce prezentácia pred klientom. Av?ak, nedopadlo to úplne pod?a predstáv.

Namiesto rie?ení doniesla 10-d?ová agentúra dve rozpracované idey, ktoré klientovi ukázala. Vyskú?ali si, aké je to naozaj maka? v reklamnej agentúre do poslednej chvíle, preto?e e?te v aute cestou ku klientovi pripravovali prezentáciu. Mali pocit, ?e nestíhali – to je v?ak v reklamných agentúrach ?asto be?ná prax, ked?e ?as je naozaj cenná veli?ina a nikdy ho nie je prebytok.

 

Zdroj: TRIAD

 

Ú?astníci boli pochopite?ne ve?mi vystresovaní, báli sa reakcie a po review pri?lo vy?erpanie a únava. Ako to dopadlo a ?o povedal klient na nápady uvidíte vo videu. Stopercentná spokojnos? to teda nebola. 10-d?ová agentúra musí maka? „odznova“ na briefe, ktorý na prvom stretnutí nepochopili úplne. Veríme, ?e sú u? na dobrej ceste.

 

 

V ?al?om videu bude to ako pracujú na novom nápade, vyla?ujú prezentáciu a v?etko pripravujú na Livestream, ktorý bude 18. 9. o 14:00 na Facebook page agentúry TRIAD.

 

Ak ste zme?kali náhodou predo?lé 2 ?astí, nájdete ich na tomto linku. Vidíme sa u? ?oskoro!

 

 

Zdroj: TRIAD

 

Pridať komentár