10 nástrojov, s ktorými hravo vytvoríš kvalitné obrázky pre social media

10 nástrojov, s ktorými hravo vytvoríš kvalitné obrázky pre social media

U? je to nieko?ko rokov, ?o sociálne médiá nie sú len o updateovaní statusov, ale aj o zdie?aní médií. Stále viac a viac váhy sa kladie na vizuálne elementy, ako sú videá ?i obrázky.

Je teda prirodzené, ?e svet appiek na túto oblas? nezabudol. Teraz je web plný nástrojov, ktoré komuko?vek pomô?u vytvori? svoje vlastné, profesionálne vyzerajúce a hlavne zdie?ate?né obrázky. A v tomto ?lánku uvádzame na?ich favoritov.

Na pou?itie v prehliada?i

1. Canva

Canva

2. Pablo

Pablo

3. PicMonkey

PicMonkey

4. Photovisi

Photovisi

5. Recite

Recite

6. Easel.ly

Easel.ly

Mobilné alternatívy

7. Phonto (Free, iOS/Android)

Phonto

8. April (Free, iOS/Android)

April

9. Prisma (Free, iOS/Android)

Prisma

10. MocaDeco ($1.99, iOS)

MocaDeco
Zdroj: makeuseof.com

Pridať komentár