10+ neuveriteľne kreatívnych brád z World Beard and Moustache Championships 2017

10+ neuveriteľne kreatívnych brád z World Beard and Moustache Championships 2017

Ako u? ste si v?etci v?imli, ?ijeme v „hipsterských ?asoch“, ku ktorým neodmyslite?ne patrí pestovaná mu?ská brada. Pomaly sa blí?i november, respektíve Movember, kedy tento porast bude ma? aj svoje hlb?ie opodstatnenie. Preto sme sa rozhodli ponúknu? vám in?piráciu z World Beard and Moustache Championships 2017.

Tieto majstrovstvá sa konajú od roku 1990 a z nepravidelnej udalosti sa stala vysoko umelecká forma prezentácie brád a fúzov. Majstrovstvá sa pravidelne konajú v texaskom Austine.

Fotograf Greg Anderson bol na tejto udalosti, aby zachytil tie najneuverite?nej?ie brady, ktoré priná?ajú ich vlastníci z celého sveta. Pri niektorých budete ma? pocit, ?e ide o Photoshop alebo skrátka len prídete na to, ?e brada s fúzami mô?e by? zárove? sú?as?ou vá?ho outfitu, ?i maskou na ma?karný bál. Poniektoré zachádzajú do extrémov, no ale ako sa vraví ?proti gustu ?iaden di?putát.?

Pozrite sa na nich na Andersenových fotografiách ni??ie. Viac fotografií nájdete na Andersenovom Facebooku.

Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: Greg Anderson
Zdroj: demilked.com, FB Greg Anderson

Pridať komentár