15 príkladov naozaj silného social advertisingu z roku 2016

15 príkladov naozaj silného social advertisingu z roku 2016

Social advertising sa ?asto týka vecí, o ktorých by mnohí rad?ej ml?ali. A práve preto je tak ve?mi dôle?itý. Aj my veríme, ?e jediný poster doká?e by? niekedy omnoho viac presved?ivej?í ako ?ubovo?ný po?et slov. Reklamy sa týkajú skuto?ných svetových problémov a je len dobré, ?e sa takto ?íria. Aj preto ti v tomto ?lánku uká?eme 15 príkladov, ktoré to skuto?ne dokazujú. Tak?e po?me na to.

Technológia pomáha boju proti fyzickému násiliu

7902860-77559_img_apav_mulher_EN_v21-1480039422-650-d484faee18-1480498089bestadsontv

300000 detí chodí do vojny namiesto do ?koly

7903010-child_soldier_school_bus-1480040510-650-1307a2edcd-1480498089adsoftheworld

Fotografia z rozvojového sveta: selfie, ktorá nemala existova?.

7903110-acnur-unhcr-refugee-children-sarita-selfie-2social-1024x680-1480012869-650-88f279a69f-1480498089advertholic

Cukor zabíja. Plagát, ktorý mal zvý?i? povedomie o cukrovke.

7903210--1480023654-650-5740569049-1480498089designindaba

Grafický spôsob, akým poukáza? na nebezpe?enstvo faj?enia.

7903810-1479313028188494138-1480032575-650-f2a7324c5e-1480498089logoaday

Daruj krv. Dopl? niekomu ?ivot.

7902960-e0c4a7c6f245e17bf56f8de743780d46-1480026798-650-32e9147584-14804980897903610-the-360c2ba-blood-donating-poster-turn1-1480026808-650-a6eb46cb70-1480498089blackninja

Projekt promujúci transplantáciu orgánov v ?íne.

7903760--1480038401-650-38d3aae7ee-1480498089secondlifetoys

Deti trávia vonku menej ?asu ako odsúdení vo väzení.

7902910-free_the_kids_print_1_aotw-1480028565-650-222d81f7cd-1480498089adsoftheworld

Detská práca. Ak o nej nebudeme hovori?, neprestane.

7903410-MPT-brick-2social-724x1024-1480031377-650-5831a42fa5-14804980892social

Unicef: Bojujeme za svet, v ktorom táto fotka nemá ?iaden iný význam.

7903660-unicef-dad-girl-2social-1024x682-1480035222-650-0ff8ea6f06-1480498089adeevee

?ím dlh?ie sú deti s autizmom bez pomoci, tým ?a??ie je sa s nimi zblí?i?.

7903560-talk_about_autism_bed-2social-1024x512-1480041108-650-22917eb399-14804980892social

Varovanie, aby sme prestali pou?íva? mobil po?as ?oférovania.

7903160-79126_thelastemoji-1480029628-650-95930802a3-1480498089bestadsontv

Takto je na tom na?e ?ivotné prostredie. Sna?í sa pre?i?.

7903260-governo-de-goias-secima-environment-print-2social-1024x751-1480036006-650-db59051498-1480498089adofdamont

To n ie je ko?u?ina. To je niekoho matka.

7903460-peta-mother-fox-2social-1024x724-1480036688-650-2a73be8646-1480498089adeevee

Pokémoni sú skuto?ní. Save them all.

7903860-wwf-pokemon-panda-2social-1024x667-1480033644-650-c584667e86-1480498089WWF
zdroj: brightside.me

Pridať komentár