4 skvelé appky na editáciu videa, ktoré ti pomôžu vytvoriť kvalitný content

4 skvelé appky na editáciu videa, ktoré ti pomôžu vytvoriť kvalitný content

Video jednoducho kra?uje. Marketéri ale aj podnikatelia by to mali vyu?íva? naplno a postavi? svoju zna?ku/y rovno pred kameru.

Ak si bol v situácii, kedy si h?adal nástroj, ktorý by ti s tým pomohol a zvládol by si tak zeditova? nejaké video, tak toto je práve pre teba. Priná?ame ti ?ikovný zoznam 4 appiek, ktoré ti s tým vedia pomôc?.

VideoShop ? iOS a Android

Táto appka je síce za malý poplatok, no rozhodne stojí za to. Je skvelá v orezávaní obrazu, strihaní a pridávaní rôznych filtrov. Mô?e? prida? textový ?i obrázkový overlay, ?o je v istých situáciách celkom vhodné.

Appsolute

Ripl ? iOS a Android

Ripl ti umo?ní pridáva? pohybujúci sa text cez obrázky, je skvelý na vytváranie zábavných videí v ?týle slideshow.

Ripl Inc.

Legend ? iOS a Android

Tam kde kon?í Ripl, prichádza Legend. Doká?e? s ním pridáva? ?týlové animácie pohybu textu ako cez obrázky tak aj cez videá.

Legend

iMovie (iOS) a KineMaster (Android)

Skvelé pre be?nú editáciu a pre finalizáciu videí. Tieto by mali patri? k tým, ?o bude? pou?íva? naj?astej?ie.

Nextstreaming

Review týchto appiek si mô?e? pozrie? aj na tomto videu:

Zdroj: cavesocial

Pridať komentár