5 spôsobov, ktoré vylepšia tvoje dizajny s využitím zlatého rezu

5 spôsobov, ktoré vylepšia tvoje dizajny s využitím zlatého rezu

Viete, čo majú spoločné pyramídy v Gize a Da Vinci-ho Mona Lisa s Twitter-om a Pepsi?

Odpoveď? Všetky sú vytvorené s využitím teórie zlatého rezu. Zlatý rez je matematický pomer, ktorý sa hojne nachádza v prírode. Keď sa použije v dizajne, vytvoríme ním prirodzenú kompozíciu, ktorá je esteticky príťažlivá pre ľudské oko. Čo ale tento zlatý rez je a ako ho môžete využiť v dizajne?

Čo je zlatý rez?

Aby sme to vysvetlili čo najjednoduchšie (pokiaľ to vôbec je možné!), zlatý rez dostaneme, keď úsek rozdelíme na dve časti, pričom dlhšia časť (a) vydelená kratšou častou (b) sa rovná súčtu (a) + (b) delené (a), pričom výsledok je 1,618. Celkom jednoduché, však?

 

Nenechajte túto matematiku, aby vás odradila od používania tohto pravidla. V dizajne súvisí zlatý rez s estetikou – vytváraním krásy prostredníctvom harmónie a úmernosti, ktorú ľudia používali počas tisícok rokov od pyramíd v Gize cez Michelangelovho Dávida až po Monu Lisu či tvorbu loga značky Pepsi či Twitter-u. Dokonca aj ľudské telo a tvár sú usporiadané podľa tohto pomeru, ako môžeme vidieť na obrázku nižšie.

Ľudský mozog prirodzene preferuje objekty a obrazy, v ktorých je uplatnený zlatý rez, pričom ho vnímame na podvedomej úrovni. Dokonca aj malé priblíženie sa k tomuto  pomeru môže urobiť veľký rozdiel v tom, ako obraz vníma náš mozog.

Zlatý rez dokážeme aplikovať aj v tvaroch – vynásobte stranu štvorca hodnotou 1,618 a dostanete obdĺžnik so správnym pomerom. Ak umiestnite pôvodný štvorec na tento obdĺžnik, dostanete perfektný zlatý rez.

 

 

Ak budete pokračovať v aplikácii pravidla zlatého rezu na novovzniknutý obdĺžnik v pravej časti horného obrázku, nakoniec dostanete tento diagram s postupne zmenšujúcimi sa štvorcami.

Príliš veľa matematiky a geometrie? Troška si vydýchnite a pokračujeme ďalej…

Ak do vzniknutého diagramu načrtnete oblúk z jedného kúta do protiľahlého kúta, v skutočnosti nakreslíte začiatok zlatej špirály (Fibonacciho postupnosť). Po nakreslení oblúka do každého vzniknutého štvorca v diagrame získate dokonalú zlatú špirálu.

 

Golden Ratio 6

 

Tento úkaz nájdete v prírode v hojnom počte – paprade, kvety, mušle, dokonca aj hurikány – to je možno jeden z dôvodov, prečo nás hurikány tak fascinujú.

Keď sa chceme dostať v teórii ešte o niečo ďalej, do každého vzniknutého štvorca môžeme nakresliť kruh. To, čo nám vznikne, sú kruhy, ktoré nasledujú pomer 1:1,618.

Dosť vysvetlení a definícií. Teraz sa pozrieme na to, ako túto „zázračnú“ matematiku môžeme využiť v dizajne.

5 spôsobov, ako využiť zlatý rez v dizajne

Teraz, keď sme konečne ukončili teoretickú časť, pozrieme sa na to, ako môžete vďaka zlatému rezu zlepšiť svoj dizajn. Aplikovať sa dá na množstvo kompozičných elementov v dizajne vrátane layout-u, rozmiestnenia, obsahu, obrázkov a tvarov.

Layout – Rozmery na základe zlatého rezu

Považujte zlatý rez za užitočného pomocníka pri určovaní rozmerov layout-u. Najjednoduchší spôsob je určiť rozmery v pomere 1:1,618. Napríklad, vydeľte typickú šírku 960 pixelov číslom 1,618, pričom dostanete hodnotu 594, čo bude výsledná výška vášho layout-u.

Následne rozdeľte layout na dva stĺpce s použitím teórie zlatého rezu. Vďaka týmto dvom vzniknutým tvarom vzniknú harmonické rozmery na základe zlatého rezu.

 

 

Tento layout s dvomi stĺpcami sa často používa pri web dizajne. National Geographic používa tento layout tiež, vďaka čomu má ich stránka čistý, prehľadný a dobre zorganizovaný vzhľad.

 

 

Rozmiestnenie – Layout s použitím diagramu zlatého rezu

Rozmiestnenie jednotlivých obsahových prvkov v dizajne je dôležité, rovnako ako aj umiestnenie voľného priestoru. Určenie tohto rozmiestnenia je celkom zložitý proces, pričom sa väčšina dizajnérov spolieha na svoju intuíciu. Namiesto toho sa môžete spoľahnúť na diagram zlatého rezu, pomocou ktorého rozmiestnite jednotlivé prvky presne tam, kde najlepšie vyniknú.

Dizajnové štúdio Moodley vytvorilo s použitím zlatého rezu brand identity pre festival Bregenzer Festspiele vrátane loga, logotypu a dizajnu použitého pre svoju kampaň. Zlatý rez použili pri určovaní veľkosti a rozmiestnenia jednotlivých prvkov.

 

 

Dizajnová agentúra Lemon Graphic zo Singapuru vytvorila vizuálnu identitu pre Terkaya Wealth Management. Každý z troch dominantných prvkov ich vizitiek – malý orol, text a veľký orol – spadajú do jednej časti zlatého rezu. Navyše, zlatý rez bol použitý aj pri proporciách malého orla v dizajne.

Obsah – Použitie zlatej špirály

Obsah najlepšie rozvrhnete tak, že dôležité informácie umiestnite pozdĺž pomyselnej zlatej špirály. Ľudské oko prirodzene upúta to, čo sa nachádza v strede tejto špirály, čo je miesto, kde bude budeme hľadať dôležité detaily.

Pre ukážku z praxe sa opäť vrátime k stránke National Geographic, ktorá umiestnila presne do stredu špirály ešte jedno logo spoločnosti. Asi nemusíte dlho rozmýšľať, aby ste prišli na to, že právo stred špirály je ideálne miesto, kam umiestniť vaše logo.

 

Pokiaľ obsah umiestnite podľa zlatej špirály, dokážete čitateľovu pozornosť namieriť presne tak, ako chcete, aby obsah vašej stránky čítal. Ako príklad uvedieme stránku grafického dizajnéra Tima Roussilhe-ho, ktorá je usporiadaná podľa zlatého rezu aj zlatej špirály. Prvé, čo si čitateľ prečíta, je miesto, kde sa špirála začína, teda nápis „Bonjour My Name is Tim.“ Oko ďalej postupuje po zlatej špirále na popis jeho činnosti, ďalej na kategórie v menu, ďalej logo a nakoniec na prázdny priestor, pričom má čitateľ možnosť vstrebať všetky informácie.

Pri vizuálnej identite Saastamoisen säätiö sa obsah stáva smerom ku stredu vizuálu stále hustejší.

Ďalším príkladom vizuálnej identity, ktorá využíva princíp zlatého rezu a zlatej špirály, je práca od Helms Workshop pre spoločnosť Fullsteam Brewery.

Obrázky – Zlatý rez alebo „pravidlo tretiny“

Kompozícia je pri obrázkoch dôležitá, či už kvôli upriameniu pozornosti na dôležité informácie alebo na vytvorenie esteticky atraktívnej fotografie. S použitím zlatého rezu rozdelíte obrázok na tri časti, čo vám pomôže vytvoriť požadovanú kompozíciu obrázku. Spomenuté tri časti by mali mať pomer 1: 0,618: 1 (tento pomer platí pre horizontálne riadky, ako aj pre vertikálne stĺpce).

Ak sa nechcete zdržovať vypočítavaním presného pomeru, môžete jednoducho použiť známe pravidlo tretín, ktoré spočíva v tom, že si obrázok rozdelíte na rovnaké tri časti (v pomere 1:1:1), pričom najdôležitejšie body obrázku umiestnite blízko vzniknutých bodov. Nebude to úplný zlatý rez, ale výsledok je porovnateľný.

Magazín Complex použil zlatý rez pri tvorbe obálky so Solange Knowles. Ako môžete vidieť, špička nosu Solange a vrch jej čelo (skoro!) dosahujú vrchnú horizontálnu líniu, zatiaľ čo jej nos a oko sa nachádzajú pozdĺž dvoch vertikálnych línií stredového obdĺžnika.

Jason Mildren vytvoril obálku pre Pilot magazín a použil tu pravidlo tretín. Pozornosť je zameraná na rohy stredového obdĺžnika, zatiaľ čo stred je prázdny. Modelkine oko sa priamo nachádza v jednom rohu, čo vyvoláva pocit, ako by do vás zabodávala pohľad.

Nasledujúca obálka pre Feld magazín používa zlatý rez. Všimnite si, že ľavá strana jej tváre skoro kopíruje vertikálnu čiaru.

Tvary – zlaté kruhy

Zlatý rez môžete použiť aj na vytvorenie kruhov, ktoré majú vyvážené rozmery. Ideálne kruhy majú pomer 1:1,618 a nachádzajú sa v jednotlivých štvorcoch diagramu.

Na začiatku článku sme spomenuli niečo ohľadom Pepsi a Twitter-u. Ich logá bola vytvorené s použitím týchto kruhov, ktoré sú vytvorené na základe zlatého rezu.

Logo Twitter-u používa geometriu a je založené na perfektných kruhoch.

Zdroj:designschool