Agentúram chýbajú talenty. Akých ľudí budú hľadať?

Agentúram chýbajú talenty. Akých ľudí budú hľadať?

Ako sa prejavila digitalizácia vo svete reklamy a marketingu? Aké talenty sú uprednostňované a kto ťahá za kratší koniec? Súčasný stav naznačuje, že veci kreatívnom priemysle sa môžu začať trošku meniť.

Uplynulá dekáda nás dostala do digitálnej revolúcie a spolu s tým prišla aj široká škála rozličných záležitostí týkajúcich sa marketingu a reklamného priemyslu. Rieši sa otázka transparentnosti v mediálnom „zásobovacom“ reťazci, skepticizmus okolo presných metrík, fake news, zneužitia osobných údajov, manipulácia publika a mnoho iného.

Dnes sme na bode zlomu, kedy si naplno začíname uvedomovať limitácie digitálu a kyvadlo by sa mohlo začať hýbať naspäť k redistribúcii pozornosti medzi digitálom, holistickou stratégiou a kreativitou. Nedávne zníženie digitálneho rozpočtu značiek Procter & Gamble alebo Unilever sú rovnako istým znamením, že sa tento typ korekcie v marketingu môže skutočne udiať.

Aj keď je táto redistribúcia marketingu zdravá, je tu aj jeden vedľajší efekt digitálnej nadvlády, ktorému sa treba venovať. Je ním chýbajúci balans v talentovom mixe.

Zdroj: Star tribune

Kde vznikla nerovnováha?

Za posledných 10 rokov si marketingový priemysel  vybudoval nezdravú závislosť na stratégii riadenej hlavne dátami, kreatívnymi nápadmi a umiestňovaním v médiách, inak povedané kultivovaním falošného pocitu „bezpečia“. Svätý grál digitálnej dominancie viedol k idealizácii istého taletnového mixu tvoreného z mladých, technicky zdatných jedincov žijúcich každý deň v digitále. To ale uberá z dôležitého koláča tvorby stratégie značky a kreatívy.

Túžba po efektivite, redukcii risku a okamžitých predajných výsledkoch vyústila v prehnané spoliehanie sa na technológie a kompletný fokus na data-driven expertízu. Na oplátku začali agentúry prehliadať tých kandidátov, ktorí majú viac skúseností s budovaním značky, veľkým a dlhodobými kreatívnymi nápadmi a stratégiou značky.

Čo s tým?

Súčasná marketingová klíma uprednostňuje menšieaktivačné nápady, ktoré môžu vytvoriť ľahkú iskru pozornosti, no neskôr sa stratia, čím značku vrátia naspäť tam, kde bola. Neustálou snahou o automatizáciu  a znižovanie rizika marketingové prostredie zlyhalo v podpore správneho mixu talentu, ktorého cieľom je kultivovať dlhotrvajúcu hodnotu pre značky.

Keď sa pozeráme do budúcna, súčasná marketingovákorekcia predstavuje príležitosť pre tento priemysel hľadať nové, viac vyvážené mixy agentúrnych talentov, ktoré by slúžili značkám. Vysoko naskillovaný digitalisti budú samozrejme stále integrálnou súčasťou, no tento talent je potrebné doplniť o hĺbkovú expertízu v holistických stratégii naprieč reklamou, marketingom a podnikaním a hľadať tak tých, čo majú skill vo vytváraní trváchych myšlienok, ktoré budú z viacerých perspektív budovať hodnotu značky.

Zdroj: Paul Spriggs (Adweek)