Ako je možné, že táto vizitka je úplne prázdna, no aj tak obsahuje všetky potrebné informácie?

Ako je možné, že táto vizitka je úplne prázdna, no aj tak obsahuje všetky potrebné informácie?

Dori je 26 ro?ná umelky?a a umelecká riadite?ka z Toronta v Kanade. Miluje nové a originálne nápady a stále sa sna?í bojova? s názorom, ?e ?v?etko u? bolo vymyslené?. Jedným z je ob?úbených koní?kov je vytváranie kreatívnych vizitiek.

Tentokrát jej napadla my?lienka: ?Aký je najjednoduch?í dizajn vizitiek, ktorý by ste mohli vymyslie??? Napadlo jej, ?e bude musie? by? prázdna. Ale ako potom ?udia uvidia po?adované informácie? Rozhodla sa, ?e pou?ívanie svetla je zábavný spôsob, ako to urobi? – hlavne preto, ?e dnes máme predsa na na?ich smartfónoch aj baterku!

Aby vyzdvihla dizajn vizitky, ponechala len jednoduché informácie – zachovala svoje meno, preto?e ju mô?ete ?ahko nájs? na Google.

Pri odovzdávaní vizitky dáva jemný náznak: ?Tu je moja vizitka. Ak ste dostato?ne bystrí, prídete na to!?

Vizitka je vytvorená z troch vrstiev, pri?om stredná vrstva je rezaná laserom. Vytvorenie takejto vizitky chví?u trvá.

Viac informácií o Dorote a jej práci nájdete na jej webových stránkach.

Zdroj: Dorota Pankowska
Zdroj: Dorota Pankowska
Zdroj: Dorota Pankowska
Zdroj: Dorota Pankowska
Zdroj: Dorota Pankowska
Zdroj: Dorota Pankowska
Zdroj: Dorota Pankowska
Zdroj: Dorota Pankowska
Zdroj: dorotapankowska.com

Pridať komentár