Ako to vyzerá, ak máte na starosti návrh dizajnu interiéru kancelárií pre Google?

Ako to vyzerá, ak máte na starosti návrh dizajnu interiéru kancelárií pre Google?

Stefan Camenzind a Tanya Ruegg zo švajčiarskeho evolution design stoja za návrhmi priestorov pre firmy ako je Google, Unilever či Hugo Boss. V rozhovore prezradili, ako reagujú na meniace sa trendy v dizajne pracovísk, či ako pristupovali k spolupráci s Google. Pripájame aj vizuálne lahôdky v podobe tých najkreatívnejších riešení pre pracovné pohodlie.

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-21

 

Prečo ste sa rozhodli študovať architektúru?

Stefan Camenzind: Vždy som sa snažil porozumieť, prečo sú veci také aké sú – preto bolo pre mňa veľmi často záhadou, prečo budovy vyzerali tak, ako vyzerali. Takže si myslím, že to bola v prvom rade moja túžba lepšie porozumieť prostrediu, v ktorom žijeme a to ma vlastne prinútilo študovať architektúru. Stále ma však udivuje, že mnohé budovy vyzerajú tak, ako vyzerajú.

Tanya Ruegg: Vždy som chcela vytvoriť niečo, vďaka čomu sa budú ľudia cítiť lepšie, šťastnejšie, niečo, čo obohatí ich osobnosť. Vytvárať inovatívne architektonické riešenia, ktoré sú robené na mieru tak, aby uspokojili potreby ľudí a reflektovali ich hodnoty, sa mi zdalo byť perfektnou výzvou.

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-02

 

Ktoré konkrétne aspekty vášho zázemia a výchovy vyformovali vaše princípy a vašu filozofiu v dizajne?

SC: Ľudia sú veľmi formovaní hodnotami, s ktorými vyrastali. V mojom prípade to boli hlavne hodnoty ako férovosť a rešpekt pre názory druhých, čo stále poháňa moju filozofiu v dizajne.

TR: Vyrastala som v milujúcej rodine s veľkou hodnotou pre rešpekt a pochopenie. Toto mi dalo potrebnú vytrvalosť a veľa pozitívnej energie, aby som mohla tvoriť pre druhých ľudí. To je dôvod, prečo verím v architektúru, kde je človek v centre pozornosti. (pozn. ‘human centered architecture’)

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-20

 

Vaša firma je zodpovedná za dizajn viacerých Google kancelárií v Európe. Ako sa začala vaša spolupráca?

SC: Ako sa často stáva – bolo to náhodou. Boli sme pozvaní, aby sme sa oficiálne predstavili v Google Zürich a keďže sme predtým ešte nikdy nedizajnovali interiér kancelárií, museli sme o tom premýšľať ako o niečom novom.

TR: Preto sme Googlu nenavrhli koncept dizajnu ale jeho proces! Proces, ktorý by Google priestorom umožňoval byť tým najlepším možným miestom na prácu pre ich zamestnancov.

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-18

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-19

 

Mali nejaké špecifické požiadavky alebo témy, ktoré chceli, aby ste zachovali v rámci všetkých kancelárií?

TR: Nie. Google si veľmi dobre uvedomuje, že ich zamestnanci sú tým najcennejším prínosom a preto vždy interagujeme len s lokálnymi pracovníkmi, aby sme vytvorili ich priestor úplne unikátny pre nich a uspokojili ich požiadavky na funkcionalitu.

SC: Google má veľmi silnú firemnú kultúru, ktorá je celá o otvorenej komunikácií a spolupráci, kreativite a inovácií, jedle a zábave. Keď dizajnujete „look a feel“, priestory začnú mať podobnú reč, ktorá ich prirodzene všetky spája.

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-16

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-17

 

Vaše portfólio tiež zahŕňa dizajn pracovných priestorov pre iné dôležité globálne značky ako Unilever a Hugo Boss. Ktorá je tá najbežnejšia klientská požiadavka, ktorú dostávate ohľadom priestorového rozvrhnutia pracoviska?

SC: Väčšina klientov, ktorí za nami prídu, chce, aby sme im pomohli vytvoriť ich stratégiu pre pracovisko do budúcnosti. To znamená, že obyčajne nemáme „brief“, ale vytvoríme ho spoločne s klientom.

TR: Kvôli tomuto robíme dosť veľa prieskumov, pre ktoré sme si vyvinuli špecifické nástroje, štúdie pracovísk a mítingových miestností, výskum štýlu práce, workshopy a interview. Toto nie je len o požiadavkách na funkcionalitu, ale tiež veľmi o vízií do budúcnosti a firemnej kultúre a hodnotách. Až na základe tohto začneme vytvárať naše dizajnové koncepty.

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-15

 

Ako ste vy architekti reagovali na evolúciu spoločných kancelárskych priestorov vo vašom dizajne?

TR: Obyčajne je to presne naopak – na základe nášho prieskumu pochopíme, aké sú súčasné a budúce potreby ľudí a vytvárame dizajn, ktorý toto umožňuje. Už keď sme si robili prieskum ohľadom nášho prvého Google offisu v Zürichu, pochopili sme jasne, že do budúcna boli potrebné kreatívnejšie priestory pre stretnutia, spoluprácu a rozhovory. Podľa toho sme dizajnovali obrovské množstvo veľmi rôznych kreatívnych miest pre stretnutia, hry, pitie kávy a výmenu nápadov.

SC: Počas posledných rokov sa dramaticky zvýšila potreba priestorov tohto typu a v Google Tel Aviv je už polovica poschodia určená tomuto typu kreatívnych komunikačných „hub-ov“.

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-14

 

Akými prístupmi zaručíte, že môžu byť v rámci toho istého priestoru vykonávané individuálne ale aj skupinové aktivity?

SC: Čokoľvek robíte, vždy vytvorte dostatočné množstvo tichých pracovných priestorov, ktoré ľuďom umožnia uniknúť od ruchu. Byť vyrušovaný hlukom, je ten najväčší problém, ktorému musia čeliť ľudia v kanceláriách typu „open office“.

TR: A čo je dôležitejšie – toto nás dostáva k otázke „ako sa zmenila práca“. V našich výskumoch jasne vidíme trend, že ľudia sú stále menej a menej za svojimi pracovnými stolmi a sú viac a viac aktívni na rôznych miestach vnútri aj mimo kancelárie. Namiesto svojho pracovného miesta sú na workshop-och, teamových mítingoch, pracujú na projektoch, alebo spolupracujú s ostatnými. Štandardná kancelária, ktorá má hlavne pracovné stoly, nemôže byť riešením pre tieto meniace sa požiadavky. Preto sú požadované oveľa kreatívnejšie priestorové riešenia s množstvom rôznych pracovných aranžmánov tak, aby optimálne podporovali všetky tieto nové aktivity, ako som ich spomínala vyššie.

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-11

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-10

 

Ako ovplyvnili technologické pokroky spôsob, akým robíte dizajn a zhotovujete projekty?

SC: Technológia je jasne kľúčová!

  1. v tom, ako sa mení biznis v globálnom aj lokálnom merítku
  2. v tom, ako vie pracovné prostredie reagovať na tieto rýchle zmeny

 

Všetky naše projekty sa preto riadia jednoduchými IT princípmi „všetko všade“:

– všetci zamestnanci s laptopmi, mobilnými telefónmi

– všade excelentné WiFi spojenie

– elektrina nie len na stole a v mítingových miestnostiach, ale aj na neformálnych miestach

– nabíjačky k laptopom k dispozícií aj vo všetkých neformálnych priestoroch a miestach určených na oddych

– obrazovky na pripojenie tiež vo všetkých neformálnych a oddychových priestoroch

– bezpečnostné nastavenia dovoľujúce prácu všade mimo kancelárie

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-09

 

Ako architekti, mohli by ste načrtnúť vaše každodenné pracovné zvyky?

SC: V našej kancelárií je to veľmi jednoduché – nášmu tímu dáme všetky IT nástroje, ktoré potrebujú a potom sa každý rozhodne, kde a ako chce pracovať. Napríklad ja odpovedám na tieto otázky počas práce v zahraničí, zatiaľ čo mám viaceré whatsapp a skype video hovory s rôznymi tímami u nás aj s našimi klientami.

TR: Ale samozrejme bežne bývame v kancelárií, pretože veľa spolupracujeme. To znamená, že máme na každý projekt obrovskú scrumovú nástenku, kde plánujeme denné a týždenné aktivity a termíny. Napríklad ja stále striedam samostatnú sústredenú prácu so spoluprácou s ostatnými.

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-07

 

Podľa vás, aká je budúcnosť pracovných priestorov?

SC: Budúcnosť pracovných priestorov je určite vo väčšej a rýchlejšej spolupráci a interakcií pri stále sa zmenšujúcich hraniciach medzi firmami a krajinami. Budúce pokroky v technológií budú diktovať rýchlosť zmeny. Dnes vieme len toľko, že musíme už teraz robiť dizajn pre tieto budúce zmeny.

TR: Tak ako sa svet biznisu neustále mení, ľudia majú oveľa silnejšiu potrebu niekam „patriť“. Toto je dôvod, prečo bude v budúcnosti ešte dôležitejšie, aby dizajn pracovísk vytváral unikátne identity, ktoré reflektujú firemnú kultúru a hodnoty. Teda umožňoval ľuďom stotožniť sa a byť hrdý na ich pracovisko a firmu pre ktorú pracujú.

 

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-06

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-05

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-04

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-03

camenzind-evolution-design-google-offices-designboom-01

 

 

Zdroj: designboom.com