Anticenu za najsexistickejšiu reklamu získal spot aplikácie Letgo a vizuál Záložne Breva

Anticenu za najsexistickejšiu reklamu získal spot aplikácie Letgo a vizuál Záložne Breva

Pre časom sme informovali  o prebiehajúcom druhom ročníku, vyhlasovania anticeny Sexistický Kix za najsexistickejšiu reklamu na Slovensku, ktorú organizuje Aliancia žien. Po mesačnom hlasovaní boli dnes vyhlásené výsledky.

logo_newZdroj: Sexistický kix

Súťaž bola rozdelená do 2 kategórií: Hodnotenie odbornej poroty a Hlasovanie verejnosti.

Odbornú porotu tento rok tvorili členovia Jana Cviková (Aspekt), Katarína Karkašová (Aliancia žien – Cesta späť), Oľga Gyárfášová (Univerzita Komenského, členka Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu), Michal Hvorecký (autor a prekladateľ), Paula Jójárt (členka správnej rady Slovensko-českého ženského fondu), Kristýna Pešáková (Nesehnutí) a Róbert Slovák (Klub reklamných agentúr Slovenska).

Prvé miesto si odniesla, možno prekvapivo, aplikácia Letgo, ktorej spot podľa odbornej poroty nevhodne pracoval so sloganom „Je načase to predať?“, kde bola žena prezentovaná ako tovar, či majetok. Aj keď sa spot zameriava na prezentáciu danej aplikácie, nevhodne pracoval so sloganom, ktorý v minulosti „odsúdila“ aj  ako neetický aj Rada pre reklamu.

Prezentovať ženu ako objekt, ktorého sa môžete jednoducho zbaviť predajom cez mobilnú aplikáciu je dehonestáciou jej ľudskej dôstojnosti. Podčiarkuje dogmatický postoj k žene ako majetku muža, s ktorým si muž môže naložiť podľa svojho uváženia, či dokonca ju predať ako nepotrebnú vec,“ vyjadril sa člen poroty Róber Slovák.

Druhé miesto si odniesol vizuál značky Budiš, ktorý bol naozaj cez čiaru a o nevhodnosti použitia výrazov ani netreba diskutovať.

budisZdroj: Budiš

Na treťom mieste skončila dobre známa kampaň „Nevymäknem“ od Fernet Stock, o ktorom sa Katarína Karkašová vyjadrila:

„Video veľmi agresívnym spôsobom podsúva akoby potrebu nielen vrátiť (udržať) rodové stereotypy, ale priamo nanovo definovať ich obsahy, použitím aj faktov z deľby práce, aj istého humoru očakávanému z použitia nadsádzky. Avšak fakticky video prostriedkami filmovej reči, navodzuje atmosféru akejsi vzbury, priam militantnej deklarácie mužov, ktorí sa potrebujú vymedziť mimo „svet žien“ a naplno sa venovať „svojej mužnosti“

V druhej kategórii – Hlasovanie verejnosti, s prehľadom „vyhrala“ Záložňa Breva, ktorá už dlhodobo komunikuje svoje služby, či prevádzky cez nahé tela, ktoré sú s maximálnym rozporom etickej reklamy.

brevaZdroj: Breva

 

 

Kompletné výsledky nájdete na oficiálnych stránkach Sexistický kix.

Zdroj, foto: Sexistický kix

Pridať komentár