Bláznivé SUV porazilo premávku naozaj kreatívnym spôsobom. Za kampaňou stojí Slovák Michael Krivička

Bláznivé SUV porazilo premávku naozaj kreatívnym spôsobom. Za kampaňou stojí Slovák Michael Krivička

Niektorí ?udia stavajú tunely, aby sa vysporiadali s premávkou, iní si vyrobia auto.

Hum Rider je automobilovým o?ivením a sná? aj odpove?ou na v?etky va?e frustrácie z dopravného pre?a?enia. Vyzerá ako ?tandardný Jeep Cherokee SUV, ale ke? uviazne v dopravnej zápche, telo auta sa mô?e zdvihnú?, rázvor sa roz?íri, a potom mô?e auto prejs? priamo nad ostatnými vozmi.

Je to naozaj ?koda, ?e tento ?ikovný nápad je „len“ ve?mi dobre prevedený marketingový kúsok. Za týmto po?inom stojí Slovák Michael Krivi?ka a jeho ?túdio Thinkmodo, ktoré „spískalo“ aj navirálnej?iu kampa? v histórii Facebooku. Rozhovor s týmto ?ikovným Slovákom sme vám priniesli minulý mesiac.

H1Zdroj: Thinkmodo

Thinkmodo vymyslelo koncept na propagáciu Verizon Telematic´s Hum platformy. Hum sa skladá z hardvérového k?ú?a, ktorý sa zapája do OBD portu na akomko?vek aute vyrobenom po roku 1996 a Bluetooth reproduktora. Dodáva diagnostiku, road-side asistenciu, sledovanie polohy a rýchlosti a geo-fencing. Verizon hardware stojí $ 29  a mesa?ný poplatok je $ 10.

H3 Zdroj: Thinkmodo
H4 Zdroj: Thinkmodo

„V mnohých oh?adoch je Hum Rider trocha metaforou, ktorá mení be?ný zá?itok z jazdy na mimoriadny. Nie?o, ?o ilustrujeme s týmto bláznivým vozidlom, ktoré jazdí ponad ostatné autá,“ povedal Jay Jaffin, marketér Verizonu. Taktie? vravel, ?e Thinkmodo im ukázalo celý rad marketingových konceptov, ale tento zaujal. „Videli sme tento (a povedali): „Wow, to je ?ialené, milujeme tento nápad,“ povedal Jaffin.

H2Zdroj: Thinkmodo
Zdroj: mashable.com

Pridať komentár