Český umelec vytvoril jedinečnú mini stavbu priamo v arizonskej púšti

Český umelec vytvoril jedinečnú mini stavbu priamo v arizonskej púšti

V Sonoranskej pú?ti, v blízkosti mesta Tucson v Arizone, postavil Ji?í P?íhoda ?al?ie zo svojich mikro obydlí. Ako u? napovedá jej názov „kaktusová kabínka“ je zalo?ená na koncepte z roku 2012 a bola postavená na ve?kom pozemku medzi zoskupujúcimi sa vysokými kaktusmi, oblo?ená vlnitým plechom. Malá ?truktúra umo??uje jeho obyvate?om oddýchnu? si a uva?ova? o ?ivote z unikátneho pozorovacieho miesta nad nedotknutou krajinou.

K1Zdroj: archív Ji?í P?íhoda

Kabínka je umiestnená na podkladovej doske. P?íhoda ju zdvihol do vý?ky 125 centimetrov  nad zemou na získanie ú?asného výh?adu na pú??. S celkovou plochou podlahy len 4,125 metrov ?tvorcových, bol interiér tvarovaný tak, aby zabezpe?il, ?e obyvatelia nepocítia klaustrofóbiu. Interiér je mo?né nastavi? pomocou stola, ktorý je nie?o ako viacú?elová doska, a ktorý sa vie  zodvihnú? a poskytnú? tak dostatok priestoru na spanie.

K2Zdroj: archív Ji?í P?íhoda

Obydlie, ktoré má prilo?ená plexisklá na jeho severnej a ju?nej fasáde, bolo tepelne izolované, aby bolo zaistené teplo aj po?as chladných pú?tnych nocí. „Pre koncept kaktusovej kabínky je k?ú?ové, ?e sa nachádza minimálne meter aj nie?o nad zemou a ?e je obklopený saguaro kaktusmi vy??ími ako samotná kabínka,“ vysvet?uje P?íhoda, ktorý predstavil star?iu verziu konceptu v roku 2013.

K3 Zdroj: archív Ji?í P?íhoda
K4 Zdroj: archív Ji?í P?íhoda
K5 Zdroj: archív Ji?í P?íhoda
K6 Zdroj: archív Ji?í P?íhoda
K7 Zdroj: archív Ji?í P?íhoda
K8 Zdroj: archív Ji?í P?íhoda
K9 Zdroj: archív Ji?í P?íhoda
K10 Zdroj: archív Ji?í P?íhoda
K11Zdroj: archív Ji?í P?íhoda
Zdroj: designboom.com

Pridať komentár