FabLab: Priestor pre zhmotňovanie našich snov.

FabLab: Priestor pre zhmotňovanie našich snov.

Tvorivá dielňa FabLab je otvorená platforma pre dizajnérov, umelcov, študentov, podnikateľov, vývojárov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre prácu s najmodernejšími výrobnými technológiami výroby 21. storočia.

Koncept FabLabov vznikol na MIT ako sociologický experiment, kde dali študentom do rúk technológie, ukázali im ako s nimi pracovať a čakali, čo sa bude diať. Študenti prišli s nápadmi na produkty, ktoré dovtedy ešte neexistovali a tak tvorili nové produkty.

Po otvorení prvého FabLabu v Bostone vznikali iné podobné výrobné centrá, až sa z toho stal celosvetový projekt. Fab Foundation je medzinárodná organizácia, ktorá podporuje FabLaby všade vo svete. Tu si môžete pozrieť FabLaby po celom svete, ktorých je už viac ako 400.  Samozrejme na mape môžete nájsť aj ten slovenský.

fablab-map

FabLab je fabrika, pre trh jedného publika.

Slovenský FabLab, vznikol  v novembri 2014 v Bratislave v priestoroch FIIT STU s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt podporilo niekoľko organizácií a nechýbala ani štátna správa. V marci 2015 sa stal detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O tomto skvelom projekte som sa rozprával s Jozefom Vaškom, vedúcim FabLabu v Bratislave, ktorý mi ho poriadne predstavil.

fablab-prace

Čo sa tu dá robiť?

Hlavným cieľom FabLabu je osveta a vzdelávanie pomocou bezplatných workshopov a pomoci pri tvorbe produktov. K dispozícii sú akuálne 3 stroje:

  • Vyrezávací ploter CE-6000-60 MDF
  • 3D tlačiareň replicator 2x MDF
  • Laserový vyrezávač GCC X252 RX80 CO2

Veľkou výhodou je, že tieto stroje nemusíte kupovať ani prenajímať, ale môžete ich používať. Nikto od vás ale neočakáva, že budete vedieť hneď s týmito prístrojmi narábať a tvoriť súbory priamo pre ne. Preto vznikli bezplatné workshopy 3D tlače a 3D modelovania pre začiatočníkov, workshopy pre laserový vyrezávač a sú možné aj exkurzie pre základné, stredné a vysoké školy.

Vďaka tomuto projektu sa tu podarilo vyprodukovať diela pre viac ako 100 diplomových prác, vyhotoviť produkty pre architektov, dizajnérov a iných umelcov.

Objavte svoju tvorivosť. Lebo dizajn je umenie spojené s technikou.

fablap-sipka

Ako sa tam dostať.

Ako som písal už pred tým, FabLab sa nachádza v priestoroch FIIT STU. Ak máte záujem o využitie strojov vo FabLabe choďte na workshop alebo si dohodnite konzultácie s ochotným personálom FabLabu. Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete tu!

Je potrebné si dohodnúť stretnutie, aby Vám vysvetlili ako robiť návrhy, aké materiály je možné používať a potom si môžete rezervovať termín na stroj a tvoriť.