Fest Anča bola „fest“ aj vďaka skvelej vizuálnej identite od Ivany Palečkovej

Fest Anča bola „fest“ aj vďaka skvelej vizuálnej identite od Ivany Palečkovej

Medzinárodný festival animácie Fest An?a  je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film predov?etkým pre dospelého diváka. Jeho cie?om je zvy?ova? povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdeláva? o rôznych podobách animácie. Po?me sa dnes vráti? o pár mesiacov dozadu a pripomenú? si v poradí u? 10. ro?ník tohto festivalu v grafickej, vizuálnej podobe, o ktorú sa postarala Ivana Pale?ková.

Ked?e na na?ich stránkach pravidelne dávame priestor domácim i zahrani?ným kreatívcom a ich tvorbe, výnimkou nemô?e by? ani tento jedine?ný festival a jeho identita od ?ikovnej grafickej dizajnérky. Aj ke? sa festival konal e?te koncom júna, zaspomínajme si na? v?aka jeho vizuálnej stránke, ktorá bola naozaj prvotriedna, rovnako ako aj jeho program.

Zdroj: Ivana Pale?ková

 

Pri tvorbe vizuálu Ivana vychádzala z témy narodeninovej oslavy, ke??e Fest An?a oslávila okrúhlych desa? rokov. Viac ako na filmy, myslela na celkovú príjemnú atmosféru festivalu. „Mám pocit, ?e je to taký malý vesmír a atmosféra sa dá porovnáva? s letnými hudobnými festivalmi. Len je to celé v men?om merítku a z toho dôvodu, pre m?a príjemnej?ie,“ uviedla Ivana.

 

Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková

 

Návrhov bolo samozrejme viac, no napokon sa autorka priklonila k papierovým, tak trochu retro, atribútom letnej narodeninovej oslavy. Vizuál má v sebe kúsok nadsázky, ?o sa k Fest An?a hodí. ?al?ím prvkom vizuálu je akési mno?enie a to?enie predmetov. Animácia rozlo?ená v páse obrázkov idúcich za sebou. K tomu Ivanu priviedla my?lienka na Eadwearda Muybridgea.

Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková
Zdroj: Ivana Pale?ková

Ivana Pale?ková

Grafická dizajnérka, vy?tudovala Vizuálnu komunikáciu na V?VU. Aktuálne pracuje na vo?nej nohe a popri dizajnérskej práci sa venuje vo?nej tvorbe v oblasti fotografie. Minulý rok, pod hlavi?kou Banskej St a nice, vydala autorskú fotografickú knihu Rareness of Everyday Being.

Kredit

Festival architecture – MIMO Architects
TV spot  – Ové Pictures
An?a Awards – Allt Studio
Photography documentation – Juraj Starovecký

 

Zdroj: Ivana Pale?ková/Fest An?a

 

Pridať komentár