Ján Řezač: Aj skúsený web dizajnér niekedy „netuší, že netuší, že netuší“.

Ján Řezač: Aj skúsený web dizajnér niekedy „netuší, že netuší, že netuší“.

Ako ste sa ku web dizajnu dostal?

Opustila ma moja vtedajšia priateľka. :) No vážne. Zrazu som mal kopu voľného času a tak som začal robiť to, čo robili kamaráti. Weby. Kamaráti postupne od web dizajnu odpadli, ale ja som vydržal… A už je to nejakých 13 rokov.

Aká bola vaša cesta, naprieč týmto expandujúcim trhom?

Začínal som ako HTML kóder. Je to najjednoduchší spôsob, ako sa uchytiť vo web dizajne, pretože väčšina práce je čisto remeselná. Následne som vytváral grafické návrhy, Potom som prešiel ku tvorbe wireframov, pretože som mal pocit, že je to dôležitá časť tvorby webu. Dnes robím prevažne užívateľský výskum a vytváram zadania pre webové projekty.

Jediný, ktorý chodí na web kvôli grafike je majiteľ…

Čo je podľa Vás, vaším aktuálnym poslaním na trhu webdizajnu?

Pred pár rokmi som si uvedomil, že veľmi málo dizajnérov má ujasnené princípy, na ktorých stavia svoju prácu a web dizajn je často len o vizuálnej stránke veci. Na grafike webu ide veľa pokaziť, ale obecne je grafický dizajn pre klientov veľmi zlá konkurenčná výhoda. Jediný, ktorý chodí na web kvôli grafike je majiteľ…a web dizajnéri. Klienti si pýtajú pekný grafický kabátik z nevedomosti. A dizajnéri – namiesto toho, aby im osvetlili dôležitosť zmysluplného obsahu – redukujú svoju prácu na dekorovanie klientových nápadov.

Mojím cieľom je zmeniť tento neutešený stav plný zlých webov. A tak som napísal knihu, veľa prednášam, zhováram sa s ľud mi a pomáham vytvárať nástroje, ktoré možno zmenia svet webu k lepšiemu.

Ako nejednému Vám vadia zlé weby. Kedy vás prvý krát napadlo, že napíšete o tom knihu?

Prvý krát ma to napadlo už pred veľa rokmi, ale medzi nápadom na knihu a faktickým napísaním knihy je dlhá cesta. Nosíte v hlave nápad na knihu? Potom máte prd. Píšte! Ja som tú svoju nakoniec začal písať, pretože mi prišla už Xtá pekelná objednávka, ktorú niekto úplne určite zrealizoval a naviac sme sa vzájomne s Ondrom Válkom vyhecovali. Ondro po 3 mesiacoch odišiel robiť niečo ďalšie, ale ja som zostal a knihu som nakoniec dopísal, vydal a predal zatiaľ niečo cez 2 000 kusov.

IMG_0914

Je vaša kniha určená len pre mladých dizajnérov?

Kniha „Web ostrý jako břitva“ je určená pre ľudí, ktorí sa chcú zorientovať v návrhu webu. Získate z nej nevyhnutný myšlienkový základ pre rozmýšľanie nad webovou prezentáciou a dostatok odkazov na ďalšiu literatúru či zdroje, ak sa budete chcieť v nejakej oblasti vzdelávať podrobnejšie. Môže teda pomôcť ako klientom, tak web dizajnérom. Jadrom knihy je proces návrhu webu a Maslowova pyramída web dizajnu, ktoré ukazujú dva základné pohľady na weby.

Aké sú podľa vás knihy alebo autori, ktorých by mali mladí dizajnéri poznať?

Je ich celá rada a odkazujem na nich naprieč celou knihou. Určite je pre dizajnéra nutné pochopiť užívateľský výskum (Steve Portigal, Erika Hall), užívateľské testovanie (Steve Krug) a začať nad webovým projektom rozmýšľať v kontexte klientovho biznisu (Alexander Osterwalder). Ak tvoríte grafické návrhy webu, tak ste závislí na práci ľudí, ktorí vytvorili klientov biznis a značku, definovali konkurenčné výhody a urobili užívateľský výskum a navrhli obsas webu. Buď teda potrebujte dané témy obsiahnuť aspoň na základnej úrovni, alebo sa musíte spojiť s ďalšími ľudmi, ktorí ich už dosiahli. Inak nikdy nebudete vytvárať zmysluplné weby.

Vedia vlastne dizajnéri (agentúry), čo od zadávateľa potrebujú?

Myslím si, že mnoho z nich to vie. Čo ale nie je to isté ako to, že si o to povedia alebo rôznymi workshopmi či frameworkami pomôžu klientom nájsť správnu odpoveď. Myslím, že v tejto oblasti má rada agentúr medzery a návrh obsahu webu končí s otázkou: „Tak čo tam chcete?“, ktorá projekt posiela do webového pekla hneď na začiatku.

Aká je teda tá najpodstatnejšia vec, na ktorú web dizajnéri pri procese tvorby zabúdajú?

Užívateľský výskum. Musíte si uvedomiť, že klient má hypotézy o svojom biznise, a že vaše nápady sú tiež iba hypotézy. A hypotézy je treba dôsledne validovať a overovať tak ich platnosť. Preto vznikol užívateľský výskum – môžete analyzovať dáta z Google Analytics, vytvárať sociologické dotazníky, robiť hĺbkové rozhovory, testovať konkurenčné výhody… a poznávať tak mieru svojej vlastnej nevedomosti o tom, ako to skutočne majú ľudia tam vonku.

Chyba je asi niekde na začiatku životného cyklu dizajnéra. Je tou chybou podľa vás vzdelávanie?

Web dizajnér sú samouci. Tých pár, ktorí nie sú, už v ČR a SR nikdy neuvidíme, lebo pracujú v zahraničí. Z nedostatočného formálneho vzdelávania plynie veľmi rozkolísaná úroveň faktických kompetencií web dizajnérov. To znamená, že málokto vie, čo robí. Vzdelávanie vnímam ako veľký nedostatok nášho odboru a sám sa chcem zasadiť o jeho výrazný posun. Pre záujemcov som pripravil mailing list.

Koľko dizajnérov sa podľa vás nachádza na začiatku Dunning-Krugerovho efektu?

Najskôr radšej Dunning-Krugerov efekt vysvetlím. Páni Dunning a Kruger prišli sériou pokusov na to, že ľudia majú sklony preceňovať svoje faktické znalosti. Prejavuje sa to tak, že ľudia nevedia, že nevedia, že nevedia. Dôsledkom DK efektu je, že každý je web dizajnér. Web dizajn vyzerá veľmi jednoducho a ak neprekonáte uvedomenie si vlastnej nevedomosti, tak budete robiť nezmysly… a nebudete o tom vedieť.

Myslíte si, že sa to číslo znižuje?

Pribúda dizajnérov, ktorí sebavzdelávaním dospejú k dostatočnému množstvu znalostí, aby mohli robiť svoju prácu zmysluplne, ale podľa mňa ich stále nie je dosť.

Keby si mal dizajnér z tohto rozhovoru odniesť jednu vetu, čo by to bolo?

Nazdar, dizajnér. Áno, ty tam u toho počítača. Máš predsa na LinkedIN napísané dizajnér, nie? Som rád, že si doscrolloval až sem. Prestaň dekorovať a začni dizajnovať. To znamená ísť medzi ľudí a začať overovať svoje hypotézy. Urob to už na projekte, ktorý dekoruješ dnes. Jasné – síce si žiadny výskum klientovi nenacenil, ale na prvý krát z neho ajtak nevyjdu informácie, za ktoré by chcel ktokoľvek platiť. Cítiš ten zvláštny pocit v žalúdku? Už je najvyšší čas posunúť svoje weby na ďalší level.

IMG_0916

Pridať komentár