Kanadská agentúra vyrobila podpivníky z havarovaných áut, ako prevenciu proti jazdeniu pod vplyvom alkoholu

Kanadská agentúra vyrobila podpivníky z havarovaných áut, ako prevenciu proti jazdeniu pod vplyvom alkoholu

Ako upozorni? ob?anov v de? Svätého Patrika, aby ne?oférovali v opitosti? O jednom super nápade by sme vedeli…

st2Zdroj: Rethink

Kanadská agentúra Rethink pri?la s naozaj kreatívnym nápadom. V?etci vieme, ?e de? Svätého Patrika sa neoslavuje len v Írsku, ale po celom svete. Vä??inou v znamení alkoholu. Práve v tento de? je aj ove?a vä??ie riziko nehodovosti, práve zaprí?inenej nezodpovednou jazdou pod vplyvom alkoholu.

st3Zdroj: Rethink

Táto agentúra upozornila v jednom z barov v Toronte na následky, ktoré mô?e zaprí?ini? kombinácia alkohol + ?oférovanie spôsobom, aký sa len tak nevidí. Pou?ila na to podpivníky, ktoré boli vyrobené z havarovaných áut. Celú iniciatívu pod?iarkla sloganom: „Tento podpivník bolo kedysi auto, ktoré nikdy nepri?lo domov“. 

arrive-alive-coasters-1Zdroj: Rethink
arrive-alive-coasters-3Zdroj: Rethink
st1Zdroj: Rethink

 

Zabralo by to aj na teba?

 

Zdroj: adweek.com

Pridať komentár