Kaviareň prešla po 20. rokoch výrazným redizajnom, môžu za to mladí architekti

Kaviareň prešla po 20. rokoch výrazným redizajnom, môžu za to mladí architekti
Podľa článku od autora Jakuba Moravčíka, Archinfo.sk, autori projektu: Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec

Ďalšia z realizácií mladého ateliéru a2š, ktorý už vytvoril viacero neprehliadnuteľných diel. Tentokrát sa im dostala do rúk prevádzka na pešej zóne vo Svidníku, ktorá fungovala takmer dve desaťročia a prešla výrazným redizajnom.

Rekonštrukcia od začiatku počítala so zachovaním zariadenia v duchu tridsiatych rokov minulého storočia. Retro interiér v parteri objektu postaveného v 90. rokoch určite nebol ľahkým zadaním. Investor žiadal tiež zachovanie pôvodného mobiliáru v čo najväčšom rozsahu.

Zdroj: Tomáš Manina

Dispozícia kaviarne prešla zásadnou zmenou. Pôvodné členité usporiadanie architekti značne zjednodušili. Odbytová časť kaviarne pôsobí ako ucelený priestor ktorý sa otvára a násobí vo svojich slepých rohoch.

Otvorenie a zosvetenie interiéru poslúžilo ako solídny základ pre ďalšie úpravy. Barový pult umiestnený v priestore nevytvára hranicu, ale dovoľuje zákazníkom nahliadnuť do prípravy kávy, miešaných nápojov a občerstvenia.

Otočenie barového pultu o 90 stupňov vytvorilo predpoklad pre lepšiu komunikáciu medzi obsluhou a hosťami. Prevádzka vytvára prirodzenú trasu: zázemie zamestnancov – bar – sklad – zásobovanie. Sociálne zariadenie zákazníkov prešlo kompletnou prestavbou pre súčasné potreby a kapacity kaviarne.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk

Optická hra so zrkadlami predlžuje a zväčšuje priestory. Svietidlá zavesené v pravidelnom rastri umožňujú drobné zmeny v usporiadaní mobiliáru.

Hlavným motívom materiálového riešenia je kontrast. Uplatňuje sa v mierke, farebnosti ako aj v štruktúre povrchov. Materiálová báza je členená v rámci stien a podláh. Ako zjednocujúci prvok interiéru pôsobí hrubozrnná sivá valčekovaná omietka. Jemné lomy svetla na hrubom povrchu pomáhajú sceliť nesúrodé povrchy. Neutrálna farebnosť a hrubá štruktúra vytvárajú príjemné prostredie na relax pri káve. Ako akcent baru a vstupnej časti je použitý bledý keramický obkad a dlažba.

Pôvodné drevené obklady soklov a parkety uložené vo vzore rybej kosti sú po prestavbe interpretované s použitím súdobých materiálov. Forma vyznenia podstaty materiálu sa snaží priblížiť materialite charakteristickej pre tridsiate roky minulého storočia.

Veľká časť podlahy je neutrálna v prirodzenej farbe cementového nivelizačného poteru. Historický odkaz drevených soklových obkladov, parketového uloženia vo vzore rybej kosti sa tu zrkadlí doplnený súdobým materiálom.  Cementový poter použitý ako finálna podlahová vrstva korešponduje s myšlienkou prepojenia interiéru do celistvého priestoru.

Kombinácia priznanej štruktúry MDF dosiek, zrkadiel a hrubej omietky priniesla navrhovanému priestoru svetlo bez prílišnej expozície zákazníka. V priestoroch hygieny použili architekti kombináciu sivej omietky a keramického obkladu uloženého pod 45 stupňovým uhlom.

Zdroj: Tomáš Manina
Zdroj: Tomáš Manina
Zdroj: Tomáš Manina
Zdroj: Tomáš Manina
Zdroj: Tomáš Manina

A takto to tam vyzeralo kedysi…

Zdroj: Archinfo.sk
Zdroj: Archinfo.sk

Zdroj: Archinfo.sk