Komediálny seriál z prostredia slovenskej politiky už čoskoro na obrazovkách. Bude sa podobať realite?

Komediálny seriál z prostredia slovenskej politiky už čoskoro na obrazovkách. Bude sa podobať realite?

Ministri, to je nový seriálový koncept televízie JOJ, ktorý sa bude odohráva? na fiktívnej politickej scéne. Seriál sa bude sna?i? divákom zábavným spôsobom ukáza? mo?né politické zákulisie na Slovensku. Predpokladáme, ?e to nebude a? tak ve?mi vzdialené od reality.

Seriál re?íruje Edo Balá? a jeho autormi sú, riadite? programu a spravodajstva JOJ Group, Roland Kubina, scenáristka a kreatívna producentka Danica Hri?ová (Burlivé víno, Chlapi nepla?ú, Divoké kone, ZOO). Na seriály sa ?alej podie?ajú Michal Balá? (Horná Dolná, Pravá tvár, True ?túr), Ján Luterán (Záhady tela) a Jozef Koleják (ZOO).

Zdroj: TV JOJ/Ministri

 

Hlavnými postavami seriálu budú Alexander Bárta, Daniel Fischer, Jozef Vajda, Luká? Latinák, Marián Miezga, Richard Stanke a Tomá? Ma?talír. Plánovaných je 22 epizód.

Dej sa bude odohráva? na pozadí ví?azstva strany, ktorá získa vo vo?bách dostato?ný po?et hlasov na to, aby vytvorila vládu sama. Na jej ?ele stojí egomaniak a narcis, ktorý urobí v?etko preto, aby dosiahol to, ?o chce. Pomáhajú mu pritom jeho ministri, ktorí majú tie? svoje za u?ami. Celá táto vláda sa zakladá na kamarátskych vz?ahov z detstva.

Do hry v?ak vstúpi nová postava Daniel, ktorého premiér vymenuje za ministra ?ivotného prostredia. Ten je nevinný a má iné hodnoty. Aký bude jeho osud sa dozviete u? v samotnom seriáli.

Zdroj: TV JOJ

Pridať komentár