Legenda je späť! Česká značka skútrov Čezeta opäť v predaji, no s modernou výbavou

Legenda je späť! Česká značka skútrov Čezeta opäť v predaji, no s modernou výbavou

V roku 1957 sa za?al vyrába? skúter so ?pecifickým dizajnom s ?rypákom? a pred??eným oválnym tvarom. Nie nadarmo ho v?etci volali prasa. ?ezeta 501 sa vyvá?ala aj do zahrani?ia a stala sa akýmsi symbolom popkultúry 60. rokov minulého storo?ia. Túto legendu opä? o?ivil anglický podnikate? Neil Smith. Novú ?ezetu 506 rovnako ?ahko rozpoznáte v?aka jej tvarom, av?ak teraz ju u? pohá?a elektromotor.

Zdroj: ?ezeta

Cie?ová skupina výrobcov sa delí na dve podskupiny:

  1. Seniori, ktorí si chcú s nostalgiou zaspomína? na za?lé ?asy vozenia sa na dedinské zábavy, ?i do práce na JRD.
  2. Samozrejme, hipsteri vo veku 20-30 rokov, ktorí majú v ob?ube retro a originálne veci. Je to pomerne strohá definícia, ale to nám pre ú?ely tohto ?lánku bude sta?i?.

?o, tieto dve skupiny spája je, ?e budú musie? by? rýchli a zaplati? o nie?o viac ako tomu bolo kedysi.

Pôvodnej ?ezety sa predalo viac ako 100 tisíc kusov.

Nová ?ezeta 506/01 respektíve 506/02 je v?ak vyrábaná ru?ne v malej fabrike v Prost?jove a má by? naskladnených mo?no a? 600 kusov. Cena za?ína na 6 636 eur, no k tomu je e?te potrebné dokúpi? batériu v cene 2 570 eur.

Zdroj: ?ezeta

?ezeta 506/01 má výkon 5,7 kW (v re?ime boost 8 kW), zrýchlenie z 0 na 50 km/h za 4,5 sekundy, maximálna rýchlos? 85 km/h.

?ezeta 506/02 má u? výkon 9,2 kW (v re?ime boost 11 kW) motor s maximálnou rýchlos?ou 120 km/h a akceleráciou z 0 na 50 km/h za 3,2 sekundy.

Skúter je vybavený baterkou zna?ky Panasonic, ktoré do svojich áut montuje aj Tesla. Dojazd menej výkonnej?ieho modelu je 80-100 km, výkonnej?ieho 120-150 km. Doba nabíjania z oby?ajnej zásuvky je u menej výkonného modelu dve hodiny a u výkonnej?ieho tri. Skúter vá?i 140 kg a na jeho vedenie vám sta?í vodi?ské oprávnenie A1.

Zdroj: ?ezeta

V rámci modernej výbavy si mô?ete dokúpi? bra?nu na predný blatník, veterný ?tít, adaptabilný svetlomet, alarm s GPS alebo Bluetooth reproduktor. Za model s najvy??ou výbavou potom zaplatíte 14 850 eur. ?o sa týka ceny, výrobcovia sa vyjadrili, ?e cena je rovnaká ako pred 60 rokmi, nako?ko skúter sa vtedy predával za osem priemerných miezd.

Zdroj: ?ezeta

Pridať komentár