Leo Burnett Dubai ukázal v novej kampani ako vyzerá hotové „peklo“ v kine

Leo Burnett Dubai ukázal v novej kampani ako vyzerá hotové „peklo“ v kine

V?etci sme to u? minimálne pár krát za ?ivot za?ili. Boli sme v kine a kúsok od nás sa nachádzala osoba, ktorá robila v?etko, len nie to, na ?o do kina pri?la. Pukance, ?ipsy, „s?kanie“ koly, smiech, kde sa smia? netreba, zábavky s mobilom, ?i neustále chodenie na toaletu. Presne tento „pocit“ sa stal ústredným motívom novej kampane z dielne Leo Burnett Dubai. 

Ur?ite by sme si v?etci radi pozreli nový film na poriadne ve?kom plátne a s dokonalým zvukom, no niektorí z nás predsalen uprednost?ujú pohodlie domova. Pre?o je tomu tak? Zrejme za to mô?u aj vy??ie spomínané dôvody, ktoré nás pred náv?tevou kina mô?u odradi?.

Screen Shot 2017-04-21 at 13.08.33Zdroj: youtube.com

Neodradilo to v?ak agentúru Leo Burnett Dubai, ktorá pri?la s naozaj vtipnou a ú?innou kampa?ou s názvom „Man Sitting Next to you“ pre klienta Du, ?o je mobilný operátor, ktorý spolupracuje so sie?ou kín v Spojených Arabských Emirátoch. Táto reklama zniesla toho naozaj ve?a a nájdete tu v?etky negatíva, na ktoré by sme v kinosále pri sledovaní filmu mohli narazi?. A dôvod?

Zrejme vám posolstvo celej kampane a? tak jasné nie je, no jedná sa o promo akciu 1 + 1, kde pri kúpe 1 vstupenky dostanete druhú zadarmo. Týka sa to samozrejme zákazníkov spomínaného operátora. Takto spracovaná reklama sa vám mo?no zdá trochu „cez“, ale musíme uzna?, ?e je naozaj dokonalá.

Nabáda nás k tomu, aby sme do kina zobrali rad?ej niekoho blízkeho ako sa stretnú? s nie?ím takým, ako sme mohli vidie? v reklamnm spote. Skvelé, nie?

 

 

Zdroj: youtube.com/Leo Burnett

Pridať komentár