Lidl bráni náboženskú neutralitu po svojom. Vymazal kríže z gréckych kostolov a čelí obrovskej kritike

Lidl bráni náboženskú neutralitu po svojom. Vymazal kríže z gréckych kostolov a čelí obrovskej kritike

Obchodný re?azec Lidl si poriadne zavaril. S uvedením gréckych tý?d?ov pri?lo aj jedno „faux pas“, z ktorého sa kompetentní budú e?te dlho spamätáva?. Za v?etko mô?e odstránený krí? z kostola, ktorý sa objavil na ich produktoch.

Zdroj: Santorini

 

Na obrázku vy??ie, mô?eme vidie? originálny obrázok, ktorý pochádza z gréckeho ostrova Santorini. Je na ?om zobrazený jeden z ikonických kostolíkov, ktoré patria k najnav?tevovanej?ím miestam na ostrove. Aj z tohto dôvodu ich verejnos? ve?mi dobre pozná.

Na situáciu, ?e nie?o nie je z „kostolným“ poriadkom, upozornili rozhor?ení zákazníci v Belgicku. Informoval o tom spravodajský portál RTL.

Neskôr sa za?ali o situáciu zaujíma? aj zákazníci zo Slovenska, ?i z ?eskej republiky, ked?e sa problém dotkol aj ná?ho trhu.

Zdroj: Lidl

 

Ak sa pozriete bli??ie, uvidíte, ?e krí? z kostola absentuje na viacerých produktoch. Okam?ite sa na Lidl za?ali vali? otázky rozhor?ených zákazníkov, ktorí ?iadali vysvetlenie. Lidl ?eská republika na otázky odpovedalo na svojich facebookových stránkach v rámci jedného príspevku, ktorý mal upokoji? pobúrenú verejnos?. No nestalo sa tak.

 

 

Naozaj nezávidíme PR oddeleniu Lidl, ktoré má naozaj ?o vysvet?ova?. To, ?e celá situácia vôbec vznikla je naozaj nepochopite?né, lebo tu nie je proste ?o rie?i?. To, ?e Lidl chce by? nábo?ensky neutrálny by potvrdili vtedy, ak by daný krí? ponechali na svojom pôvodnom mieste a nie ho surovo odstránili.

Samozrejme, ?iadna kauza sa nezaobíde bez vtipov, ktoré pravidelne dávajú dokopy internetoví kreatívci, a tak si aspo? pozrite tie najlep?ie z nich.

 

 

 

A ?o si myslíte o tejto kauze vy? O ?o Lidl i?lo?

 

Zdroj: Facebook/Lidl/RTL

 

Pridať komentár