Lidl nemôže používať slovo „čerstvý“ pri svojom pečive, reťazec sa s názorom nestotožňuje

Lidl nemôže používať slovo „čerstvý“ pri svojom pečive, reťazec sa s názorom nestotožňuje

Rada pre reklamu aj tento mesiac riešila sťažnosti na reklamu nasadenú na slovenskom trhu. Medzi „neetické“ sa dostala webová stránka zadávateľa Lidl, ktorý inzeroval s claimom „Sme jednotka v čerstvosti“, čo však v prípade pečiva neplatí.

Rada dostala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá upozornila na to, že spoločnosť uvádza vo svojich letákoch a aj na svojom webe, že je jednotkou v čerstvosti a zákazník nájde v jej predajniach „čerstvé a teplé pečivo každý deň, od rána do večera“. Sťažovateľ reklame vytýka, že tvrdenie, ktoré je jej súčasťou, je klamlivé a zavádzajúce.

Argumentuje to vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podľa ktorej je čerstvý pekársky výrobok definovaný ako produkt, ktorý sa výrába bez použitia predpečenia a ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín po upečení.

Zdroj: www.lidl.sk

Podľa reklamy však Lidl používa označenie „čerstvé pečivo“ aj na pečivo, ktoré podľa vlastných slov dopeká vo svojich predajniach, čo je zjavne v rozpore s definíciou a používaním pojmu čerstvý pekárenský výrobok.

Sťažovateľ považuje konanie spoločnosti Lidl za zavádzajúce, keďže Lidl sa navonok masívne propaguje ako „jednotka v čerstvosti“, pričom však miesto čerstvého pečiva predáva pečivo dopekané v jeho predajniach z mrazených polotovarov.

S týmto názorom sa stotožnila aj Rada pre reklamu. Využitie výrazu „čerstvý“ vo vzťahu k príprave pečiva spôsobom tzv. „dopekania“ nepovažuje za prípustné. Uvádza tiež, že z tvrdenia môže spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že sortiment pečiva a chleba je čerstvo pripravený a upečený priamo v predajniach, čo však v skutočnosti nie je pravda. Reklama je v rozpore s Kódexom.

„Na základe právnej analýzy sme presvedčení, že reklamná kampaň ‚Lidl je jednotka v čerstvosti – pečivo‘ je v súlade s platnou legislatívou. S názorom Rady pre reklamu, ktorá je orgánom etickej samoregulácie reklamy, sa síce nestotožňujeme, ale rešpektujeme ho,“ vysvetľuje pre Sketcher.sk CSR projektová manažérka zo spoločnosti Lidl Zuzana Sobotová.

Ako ďalej dodáva, reklamná kampaň Lidl – jednotka v čerstvosti vychádza z nezávislého prieskumu realizovaného zo strany spoločnosti Gfk Slovakia, výsledkom ktorého je, že spoločnosť Lidl je považovaná za celkovú jednotku v čerstvosti v segemente predajní potravín.

„Lidl predáva tak čerstvé, ako aj tzv. dopekané pekárenské výrobky, ktoré na svojich predajniach dôsledne označuje v zmysle právnych predpisov. Zákazníci majú teda k dispozícii celú radu informácií v súvislosti s produktom pečivo, ktoré poskytujú jednoznačný a úplný prehľad o tom, ktorá časť pekárenských výrobkov, sú tzv. dopekané pekárenské výrobky, a ktoré sú čerstvé,“ vysvetľuje.

Vychádzajúc z uvedeného Lidl uvádza, že celkový obraz reklamnej kampane a informácie, ktoré sú prostredníctvom nej komunikované, sú pre priameho spotrebiteľa do takej miery jasné, určité a zrozumiteľné, že nemôže byť uvedený do omylu v tom, že by tzv. dopekané pečivo považoval za čerstvý pekárenský výrobok v zmysle vyhlášky. Taktiež pojem čerstvý nie je možné najmä v bežnom živote vždy a za každých okolností vykladať v zmysle tejto vyhlášky.

„Preto cieľom reklamnej kampane nie je a nikdy nebolo zavádzať zákazníkov o povahe pekárenských výrobkov, ktoré Lidl ponúka v rámci svojich predajní,“ uzatvára reťazec.

Zdroj: www.rpr.sk