Matúš Bence: Kreatívec, ktorý stojí za veľkou časťou reklamných vizuálov zo Slovenska

Matúš Bence: Kreatívec, ktorý stojí za veľkou časťou reklamných vizuálov zo Slovenska

Tak, ako ?udia vyh?adávajú japonskú elektroniku a nemecké autá, synonymom pre dobrú prácu v reklamných vizuáloch sa stalo práve meno Matú? Bence. Jedná sa o multitalentovaného visual directora, ktorého prácu mal ?ancu vidie? u? asi ka?dý z nás.

?o sa týka jeho talentov – je zárove? ilustrátor, grafik, fotograf, umelec a kreatívec v jednom. Jeden ?peciálny je aj to, ?e robí DJ-a pod prezývkou Barbie Idiot.

Firmy a agentúry ho vyh?adávajú na spoluprácu, ke? chcú svoje kreatívne po?iny pozdvihnú? na novú úrove?. Vizikou Matú?ovej práce je aj ?peciálne ocenenie Filip 2015 ude?ované výnimo?ným osobnostiam slovenskej reklamy v sú?a?i Zlatý Klinec.

Prejdime ale ku konkrétnym prácam – za poslednú dobu sa ako fotograf podie?al napríklad na tvorbe kampane pre ?ari? a Hubert a výsledok rozhodne stojí za to. O CGI sa pri oboch projektoch staralo ?túdio Gode VFX, o ktorom sme nedávno písali v súvislosti s vizuálnymi efektami vo filme Piata Lo?.

Saris-Golds-1

Zdroj: matusbence.com

Hubert-2

Zdroj: matusbence.com

V?etky fanú?i?ky, ale aj fanú?ikovia shoppingu mô?u vidie? Matú?ovu prácu i na kampaniach pre nákupné centrum Eurovea, kde v spolupráci s agentúrou Wiktor Leo Burnett a precíznou prácou Jakuba Godu a jeho tímu na VFX vytvárajú pôvabné vizuály.

Eurovea-Fall-2016

Zdroj: matusbence.com

Eurovea

Zdroj: matusbence.com

Okrem u? vy??ie spomínaných nápojov a ich kampaní sa Matú? objavil aj pri tvorbe kampaní pre Birell, Zlatý Ba?ant, Staropramen, Corgo? a mnohých ?al?ích. ?lovek by jednoducho ?a?ko h?adal podobný produkt, v ktorého prezentácii nemal Matú? ani trochu prsty.

Pilsner-Urquell-Christmas-2012-Gold

Zdroj: matusbence.com

Staropramen-Splash-1

Zdroj: matusbence.com

Medzi mená spolo?ností, s ktorými Matú? tvoril ich obraz pre ?udí, sa dostali aj ve?ké O2 a Tatra Banka. Práve s druhým spomínaným klientom vznikla spolupráca, ktorú máme obzvlás? radi. Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná Adriane Ku?erovej. 

Tatra-Banka-Cymatics-1

Zdroj: matusbence.com

o2

Zdroj: matusbence.com

St-Nicolaus-Premium

Zdroj: matusbence.com

 

Pre viac detailov z jeho tvorby, ur?ite nav?tív Matú?ov web s jeho nabitým portfóliom.

Zdroj: matusbence.com

Pridať komentár