Najvirálnejšia kampaň v histórii Facebooku, za ktorou stál Slovák žijúci v New Yorku, získala zlato

Najvirálnejšia kampaň v histórii Facebooku, za ktorou stál Slovák žijúci v New Yorku, získala zlato

V poslednej dobe sa to s úspechmi na?ich krajanov akoby roztrhlo vrece. Dnes do „zbierky“ pridáme ?al?í kúsok, za ktorým síce stojí pôvodom Slovák, no u? nejaký ?as ?ije v New Yorku, kde so svojím malým tímom, tvorí obrovské veci.

Re? je Michaelovi Krivi?kovi a jeho agentúre Thinkmodo, ktorá tvorí virálne videá a nedávno sme s ním priniesli aj rozhovor. To, ?e sú v tomto obore naozaj svetový, sved?í aj fakt, ?e jedno z ich videí, prekonalo rekord samotného Facebooku a stalo sa nielen najsledovanej?ie, ale aj najviac zdie?ané v jeho histórii.

Pozorní ?itatelia u? asi tu?ia, ?e sa jedná o „prank“ a zárove? kampa? k filmu The Rings, ktorá bola vypustená do online priestoru, e?te v januári tohto roku. Len za 48 hodín si video pozrelo neuverite?ných 250 miliónov u?ívate?ov a toto ?íslo k dne?nému d?u pokorilo hranicu 331 miliónov.

Za tento ve?ký úspech bola kampa? a celá agentúra samozrejme ocenená. Za?alo to ví?azstvom na Shorty Awards v kategórii Best In Facebook Video a pokra?ovalo na prestí?nej medzinárodnej sú?a?i Golden Trailer Awards 2017 v kategórii Best Viral Campaign.

 

„Golden Trailer Awards je sú?a? zameraná na entertainment marketing a na?e ví?azstvo je ve?ka vec pre celý Hollywood. Ná? klient Paramount Pictures sa tejto cene ve?mi pote?il, rovnako ako aj my,“ prezradil pre Sketcher.sk spoluzakladate? agentúry Michael Krivi?ka.

doldenZdroj: goldentrailer.com

Na otázku, ?i ?aká agentúra za ich video v doh?adnej dobe e?te nejaké ocenenie, Michael dodal: „Momentálne ?akame na Cannes Lions. To sme este nikdy nevyhrali, zatia? sme boli len finalistami. Tak si dr?íme palce.“

 

 

Palce im samozrejme dr?í aj celá redakcie Sketcher.sk a veríme, ?e tento rok sa to kone?ne podarí.

Pridať komentár