Nemusíš byť perfekcionista, aby ťa tieto fotografie doháňali k zúfalstvu

Nemusíš byť perfekcionista, aby ťa tieto fotografie doháňali k zúfalstvu

Má? rád, ke? je v?etko pekne usporiadané?

Tak v tomto prípade sa maj na pozore, preto?e sa mô?e ve?mi ?ahko sta?, ?e si bude? brúsi? zuby o seba. Ak si od krvi perfekcionista, mô?e to skon?i? aj terapiou. :)

V niektorých prípadoch, kedy o?akávame, ?e budú veci tak, ako sa to priam samo pýta to nedopadne pod?a predstáv. Niekedy zlyhá stroj na výrobnej linke, inokedy ?udský faktor. Nechce sa nám toti? veri?, ?e takéto situácie by aj tých ne-punti?károv nenavádzali k tomu, da? to jednoducho rovno, za?a? z kraja ?i udr?a? jednoducho rovnakú ve?kos?27.

Tak po?me na to.


happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

happyfacts

Tak sa ti to podarilo prescrollova? a? na koniec…, gratulujeme a odporú?ame sa zhlboka nadýchnu?.

Zdroj: happyfacts.me

 

Pridať komentár