Projekt Sketcher.sk vznikol s cie?om pomôc? dizajnérom, ktorí majú záujem sa stále vzdeláva? a získava? nové informácie zo sveta technológií a dizajnu. Je to portál písaný dizajnérmi, ktorý sa sna?í zdie?a? zaujímavé rady, in?pirácie, novinky a iné témy zo sveta dizajnu.

Sketcher.sk je portál, ktorý ?ije a dýcha pre dizajn. Napriek tomu uverej?ované ?lánky sa mô?u prelína? do iných tém ako sú programovanie, SEO, sociálne siete a aj aplikácie.

Tipy a nápady na spoluprácu posielajte prosím na [email protected].

Kontakt

Kontaktujte nás na [email protected], po?lite nám zaujímavé nápady na nové ?lánky, alebo tipy ako portál zlep?i? a ?o upravi?.