#PanoramaFails: Ten pocit, keď sa panoramatické fotky mobilom vôbec nevydaria

#PanoramaFails: Ten pocit, keď sa panoramatické fotky mobilom vôbec nevydaria

Panoramatické fotografie sú pravdepodobne tým najlep?ím spôsobom ako zachyti? výh?ad so ?irokým záberom, av?ak ak sa nevydaria, výsledok sa mô?e zmeni? aj na no?nú moru, prípadne na nie?o absolútne komické. 

Problém le?í v samotnom procese vytvárania panoramatických fotiek, v ktorom sa viacero záberov „zlepuje“ dohromady a vytvárajú tak jedno ve?ké plátno. Sú skvelé, ak sa na tvojom zábere ni? príli? nehýbe, ideálne ak je v?etko absolútne nehybné.

Len u samotných ?udí je ?asto náro?né prinúti? ich, aby sa pri pózovaní nehýbali a teraz si predstav, ako je to asi s novorodencami ?i zvieratami. A aj toto je jeden z dôvodov, pre?o uvádzame práve tieto fotografie, ktorú o?ividne nevy?li tak, ako bolo plánované.

Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
funny panoramic photo fails 8
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Source
Zdroj
Zdroj: blazepress

 

Pridať komentár