Príslušníci Polície Slovenskej republiky až príliš povolili uzdu svojej fantázie a verejnosť im nič nedarovala

Príslušníci Polície Slovenskej republiky až príliš povolili uzdu svojej fantázie a verejnosť im nič nedarovala

Nebolo to tak dávno, kedy sme avizovali, ?e aj Polícia Slovenskej republiky má svoj Facebook, v?aka ktorému komunikuje s ob?anmi. Primárna funkcia bola samozrejme tá, ?e nás, verejnos? bude informova? o aktuálnych udalostiach alebo naopak, h?ada? pomoc u ob?anov pri nezvestných osobách a podobne. Tento raz to bolo trochu inak a na Facebooku sa objavil naozaj nemiestny príspevok.

Pomáha? a chráni?? V tomto prípade zrejme nie. Istá policajná hliadka nedávno zrazila zajaca, ktorý zostal uviaznutý v prednej ?asti auta. Vodi?, ktorý má „v?etkých pä? pohromade“ by zrejme usmrtené zviera odsunul na krajnicu, privolal kompetentných, ktorí by presne vedeli, ?o robi?, no spomínaná policajná hliadka mala iný nápad.

Zajaca odfotili tak, ?e do jeho úst mu umiestnili násadu, aká sa pou?íva pri meraní alkoholu v dychu, aby to vyzeralo, ?e bol zajac pod vplyvom alkoholu. V momente ako sa fotografia s týmto nemiestnym vtipom dostala na internet, za?ala sa na Políciu Slovenskej republiky vali? smr?? komentárov. Samozrejme negatívnych a pohor?ujúcich. Tí potom v?etko „hasili“ na svojom Facebooku.

Ako mô?eme vidie? Polícia toto správanie ihne? odsúdila a sama pátra po autorovi danej fotografie. Ani netreba pripomína?, ?e táto jedna fotografia ihne? degradovala celú snahu ostatných príslu?níkov o pár levelov ni??ie, ked?e my Slováci máme tendenciu „hádza?“ v?etkých do jedného vreca.

Takéto správanie je v tomto prípade absolútne vylú?ené. Ten, kto za týmto úbohým po?inom stojí by mal nies? patri?né dôsledky. Ak sa vôbec prizná. Zaujímavé na tom celom v?ak je, ako sa mohla objavi? hodnota 0,34 na obrazovke testeru? Predpokladáme, ?e policajti v slu?be boli triezvi…

 

 

Zdroj: Facebook

 

Pridať komentár