Robiť správne dizajnérske rozhodnutia znamená predať viac

Robiť správne dizajnérske rozhodnutia znamená predať viac

Ľudia pravidelne navštevujú Tvoju web-stránku. Skvelý začiatok! Ale stačí to?

Vygenerovanie dostatočnej (alebo v tých lepších prípadoch až prekvapivo vysokej) návštevnosti patrí nepochybne k jedným z cieľov, ktoré chce dosiahnuť každý tvorca webu. Môžeme ale pokladať naplnenie tohto cieľa za „gro“ nášho snaženia?

Odpoveď je nie. Prečo? No jednoducho preto, že v konečnom dôsledku sa snažíme prepracovať k tomu, ako predať svoje výrobky alebo služby.

 

2altitudemarketing

 

V tomto článku nebudeme hovoriť o tom, ako by si mal vylepšiť svoj produkt alebo ako by si mal zlepšiť komunikáciu medzi Tvojou značkou a Tvojimi zákazníkmi. Budeme hovoriť o niečom, čomu,  My a (keďže si si vybral tento článok)  aj Ty, rozumieme dostatočne dobre – webový dizajn.

Začneme s konštatovaním, že spoločnosti, ktoré majú dobre navrhnuté svoje webové stránky, majú väčšie šance na úspech. Tie značky, ktoré užitočným a šikovným spôsobom zapracujú kvalitný dizajn do stratégie vlastného prezentovania sa, dokážu efektívne zvýšiť dopyt po produktoch alebo službách, ktoré ponúkajú.

Každý dobrý dizajnér vie, že seba-prezentácia je všetko. To platí najmä pre e-biznis, kde spôsob, akým je produkt vyobrazený, môže vo výraznej miere ovplyvniť výsledný nárast alebo pokles predaja.

Nevieš ako odchytiť potenciálneho zákazníka? Ako premeniť neobyčajného návštevníka na platiaceho zákazníka? Pomôcť Ti môžu nasledujúce dizajnérske tipy, ktoré považujeme za obzvlášť užitočné, najmä v prípade, že sa snažíš o optimalizáciu internetového obchodu pre konverziu a predaj.

 

  1. NAVIGÁCIA NA WEBE

Hlavné navigačné menu hrá dôležitú rolu nie len v tom, ako sa zákazník orientuje na Tvojej stránke, ale aj v tom, aký dojem si z nej v konečnom dôsledku odnáša. Táto primárna navigácia by mala byť vždy dobre viditeľná a mala by sa nachádzať na predvídateľnom mieste, teda na takom, aby po nej návštevník webu  nemusel „pátrať“.

 

3creativehorizons

 

Najčastejšie sa táto časť stránky zobrazuje v jej najvrchnejšej časti alebo po ľavej strane webu. Je taktiež dôležité, aby bolo samotné MENU (ponuka) jednoduché a prehľadné. Určite by nemalo byť preplnené množstvom kategórií v malej veľkosti písma. Stačí uviesť najdôležitejšie kategórie, ktoré nasmerujú zákazníka k požadovaným informáciám.

 

  1. REFERENCIE A RECENZIE

Referencie a recenzie sú nevyhnutné pre akýkoľvek produkt alebo službu, ktorú značka ponúka. Prečo? No skrátka z toho dôvodu, že zákazníkovi, ktorý má záujem o produkt Tvojej značky, ale ešte stále sa rozhoduje či mu môže veriť, v skutku,  „ponuka produktov“ na stránke nepomôže. Ale naopak vidieť, čo si ostatní o produkte či službe myslia, je dôležitým nástrojom persuázie, ktorý môže, ale aj nemusí, zmeniť potenciálneho kandidáta na reálneho zákazníka.

 

1picjumbo

 

Recenzie od ostatných existujúcich zákazníkov poskytujú návštevníkovi stránky (potenciálnemu zákazníkov) pocit väčšieho komfortu a istoty popri samotnom rozhodovaní sa  o kúpe. Narastá pocit dôvery, nakoľko sa značka nebojí zverejniť stanoviská svojich predchádzajúcich zákazníkov.

 

  1. ŠPECIÁLNE POLOŽKY

Správna organizácia všetkých prvkov na Tvojej webovej stránke je určite nevyhnutným krokom v budovaní hodnotného webu, no nemusí nutne priťahovať pozornosť zákazníkov. Tu je priestor na to, aby si na svojej domovskej stránke umiestnil niektoré z portfólia Tvojich produktov, ktoré na prvý pohľad upútajú oko návštevníka.

Výsledkom bude nie len zvýšenie predaja, ale zákazník si bude vedieť urobiť predstavu o tom, kto je vlastne Tvoja značka a čo mu ponúka.

 

4digitalagrupa

 

  1. ĽAHKO DOSTUPNÉ INFORMÁCIE

Už sme si hovorili o tom, aká je dôležitá prehľadná navigácia na webe, no v širšom slova zmysle, spôsob, akým sa zobrazujú informácie na webovej stránke, môže byť ešte dôležitejší. Web Tvojej značky, by mal uľahčiť zákazníkovi vytvorenie si predstavy o tom, s čím vlastne obchoduješ, a čo mu ponúkaš, a to od samého začiatku – hneď po tom, čo zákazník na stránku zavíta. Od obrázkov, ktoré použiješ, cez sprievodné texty, ktoré napíšeš, by malo všetko odrážať podstatu Tvojej značky.

Na záver je nutné povedať, že tipy, ktoré sme Ti práve poskytli, nie sú záväznými pravidlami toho, ako presne postupovať. Sú určené na to, aby si sa inšpiroval. V konečnom dôsledku, si ale Ty sám musíš vybrať cestu a smer, ktorými sa vydáš, a ktoré považuješ za najúčinnejšie. Možno nájdeš ďalšie a lepšie spôsoby ako zvýšiť návštevnosť a nájsť potenciálnych zákazníkov.

 

advicegratisography

 

Poznáš ešte nejaké užitočné dizajnérske tipy a triky, ktorými si značka môže vylepšiť svoj web? Daj nám o nich vedieť v komentároch. :)


 

A… menšia rada: nikdy nezabúdaj na silu a dôležitosť pozitívnej užívateľskej skúsenosti. Spôsob, aký prezentuješ informácie na svojej webovej stránke, môže v značnej miere ovplyvniť to, ako budú zákazníci vnímať Tvoju značku, a tiež či sa rozhodnú vložiť alebo nevložiť produkt do nákupného košíka. 

Zdroj: www.despreneur.com