Skvelá správa! Film Baba z ľadu v hlavnej úlohe so Zuzanou Krónerovou môže získať Oscara

Skvelá správa! Film Baba z ľadu v hlavnej úlohe so Zuzanou Krónerovou môže získať Oscara

Tragikomédia Bohdana Slámu  Baba z ?adu dostane príle?itos? reprezentova? ?eskú kinematografiu na 90. výro?í Americkej akadémie filmových umení a vied, ktorá sa uskuto?ní 4. marca 2018 v Los Angeles.

?eská filmová a televízna akadémia odporu?ila film Baba z ?adu k nominácii na Oscara v kategórii najlep?í zahrani?ný cudzojazy?ný film. Akademici vyberali a? z trinástich ?eských hraných filmov, dokumentárnych filmov a animácií, ktoré predlo?ili samotní producenti jednotlivých prác, uviedol portál idnes.cz.

Zdroj: ASFK

Film zví?azil v tajnom hlasovaní akademikov, no ve?mi dobre si po?ínali taktie? filmy ako ?pina, Licho?rúti, ?i Po strni?ti bos, ktoré získali vysoké hodnotenie, no na ví?azstvo to nesta?ilo.

Vybraný snímok popisuje vz?ahy v rodine troch generácií. Dej pojednáva o stretnutí vdovy (Zuzana Krónerová) s Pavlom Novýrom, ktorý stvárnil otu?ilca. V?aka tomuto stretnutiu sa ?ivot vdovy úplne zmení. Viac u? mô?ete vidie? vo videu ni??ie.

 

 

Dr?me ná?mu zástupcovi palce!

 

Zdroj: ASFK/idnes.cz

 

Pridať komentár