Skvelý animovaný film od Ivany Šebestovej je už v kinách a čaká ho dlhá cesta po medzinárodných festivaloch

Skvelý animovaný film od Ivany Šebestovej je už v kinách a čaká ho dlhá cesta po medzinárodných festivaloch

Re?isérku, výtvarní?ku a animátorku Ivanu ?ebestovú netreba predstavova?. Dva  razy získala Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za filmy ?tyri Sneh. Ako animátorka a ilustrátorka spolupracovala na ob?úbenom detskom seriáli a knihe Mimi a Líza. 6. septembra v?ak otvoril jej nový film ?ltá prehliadku Projekt 100 spolo?ne s celove?ernou snímkou slovenského re?iséra Györgya Kristófa Out, ktorá mala premiéru na jubilejnom 70. ro?níku filmového festivalu v Cannes.

Zdroj: Fool Moon a feel me film

?ltá je intenzívna farba radosti a ?ivota. Dotkne sa vás ako teplé slne?né lú?e. Sta?í sa jej odda?. ?ltá je príbeh opernej spevá?ky, príbeh kohoko?vek z nás. Ako prezradila Ivana ?ebestová: ??ltá je film o vo?nosti a radosti zo ?ivota, ale aj o strachu, ktorý týmto pocitom bráni. Hlavná hrdinka sa utieka do svojho vnútorného, prísne usporiadaného sveta.  Priná?a jej toti? pocit bezpe?ia, ale aj neslobodu. Na??astie, tú?ba po slobode je silnej?ia ne? strach z neznámeho.?

via GIPHY

Zdroj: Fool Moon a feel me film

Re?isérka na scenári sedem minútového filmu spolupracovala s Katarínou Molákovou. ?Ve?kou oporou pri tvorbe je dobrý producent. Pri tomto filme som mala dve – Katarínu Kerekesovú a Ivanu Lau?íkovú,? pochva?uje si Ivana ?ebestová. Ke??e ide o príbeh opernej divy, dôle?itú úlohu tu zohráva aj hudba, ktorú skomponoval Michal Novinski. Okrem jeho skladieb zaznie aj ária od Geminiana Giacomelliho. Naspievala ju Katarína Kurucová a zahral Vlado ?ari?ský. Najvä??ia ?as? práce v?ak prebiehala osamote v ateliéri, nako?ko ide o kreslenú animáciu. ?Linkové podklady som animovala v po?íta?i, jednotlivé polí?ka, ktorých bolo skoro 3000, som potom vytla?ila na papier a jednu po druhej vyma?ovala farbami. Najprv to bolo nieko?ko tenkých vrstiev podkladovej farby, ktorá tvorí pozadie obrazu, a potom jednotlivé detaily. Ako v oma?ovánke.?

Zdroj: Fool Moon a feel me film
Zdroj: Fool Moon a feel me film

Takáto anima?ná technológia, kde ka?dé polí?ko filmu je vyhotovené ako samostatný a kompletný obraz, sa volá aj totálna animácia. Mô?ete sa teda te?i? na silný výtvarný zá?itok, pri ktorom sa neraz budete cíti? akoby ste vstúpili do sveta ma?ovaného obrazu. Jednotlivé výtvarností z filmu ?ltá uvidíte aj po?as Projektu 100 na výstave v Kine Lumière. Jej vernisá? sa uskuto?ní 6. septembra po?as slávnostného otvorenia prehliadky.

Uká?ku z filmu si mô?ete pozrie? ni??ie:

Krátky animovaný film ?ltá uvidíte v kinách ako predfilm celove?erného road movie Out po?as prehliadky Projekt 100, ktorý organizuje Asociácia slovenských filmových klubov. Okrem toho ho ?aká dlhá cesta po medzinárodných filmových festivaloch. Film vznikol v?aka finan?nej podpore Audiovizuálneho fondu v koprodukcii spolo?ností Fool Moon a feel me film.

 

 

Viac informácii o filme nájdete aj na Facebooku!

 

Zdroj: Fool Moon a feel me film

 

Pridať komentár