Slovenke sa podarilo odfotografovať jedinečnú snímku zamrznutej mydlovej bubliny. Všimol si ju aj britský The Guardian

Slovenke sa podarilo odfotografovať jedinečnú snímku zamrznutej mydlovej bubliny. Všimol si ju aj britský The Guardian

Slovenskej fotografke sa podaril jedine?ný snímok, ktorý o?aril britský denník The Guardian, ale aj porotu Royal Photographic Society. Fotografia zamrznutej bubliny zaujala nielen laickú, ale aj vedeckú verejnos?.

Zdroj: archív Daniela Rapavá

Daniela Rapavá je 61 ro?ná fotografka z Rimavskej Soboty, ktorá pracuje v miestnej Hvezdárni. Jej snahou je popularizova? vedu, a preto na svojich snímkach zachytáva fascinujúce javy, ktoré ob?as presahujú hranice ?udského chápania. Práve preto sú jej snímky mimoriadne zaujímavé a získavajú si nielen medzinárodnú pozornos?, ale aj úspech.

Najvä??iu pozornos? vzbudili jej zamrznuté mydlové bubliny, respektíve ich fotografie a záujem o ne prejavujú aj vedecké ?asopisy.

Zdroj: The Guardian

Jej fotografia u?arovala britskému denníku The Guardian a úspech mala aj u poroty Royal Photographic Society. Tá si vybrala 100 snímkov na svoju výstavu v Londýne a jednou z nich bola práve fotografia Danielinej bubliny. Najlep?ie 100 zábery vybrali spomedzi 3 600 fotografií z celého sveta.

 

?al?ie skvelé fotografie si mô?ete pozrie? napríklad aj na jej profile na National Geographic.

Zdroj: theguardian.com, rimava.sk

 

Pridať komentár