Tento japonský umelec vás dostane svojimi papierovými hračkami, ktoré majú naozaj prekvapivé správanie

Tento japonský umelec vás dostane svojimi papierovými hračkami, ktoré majú naozaj prekvapivé správanie

Japonský umelec s papierom Haruki Nakamura navrhuje mechanické papierové karakuri – ?týlové zvieratá, ktoré sa objavujú ve?mi prekvapivým spôsobom.

Karakuri, inak vo význame „trik“ ?i „mechanizmus“, sú tzv. automatické mechanické výtvory, ktoré boli po prvý krát pou?ívané v Japonsku u? v 17. storo?í. Nakamurové umenie v sebe kombinuje túto tradíciu  s kirigami, ?o je zasa umenie vyrezávania s papiera a origami.

Harukí Nakamura má tak povediac patent na to, aby vytváral v?etky mo?né druhy zaujímavých papierových objektov od puzzle po kirigami hra?ky. Jeden z jeho najlep?ích dizajnov je ú?asná stla?ite?ná bábky, ktorá následne odhalí ovcu oble?enú v ko?i vlka. Za zmienku rovnako stojí a tzv. tu?niaková bomba, jeden z typov automatickej papierovej bábky, ktorá má vo svojom vnútri skrytý mechanizmus.

Nakamura predáva tieto svoje dizajny na svojom eshope, no v sú?asnosti sa dajú zohna? len v rámci Japonska.

Ovca vo vl?om ko?uchu

Prekvapená chobotnica

Zombie domino

Hryzúci vlk v2

Prekvapený pásavec

Tu?niaková bomba

Zdroj: thisiscollosal

 

Pridať komentár