Tento umelec konečne odhalil svetu, na čom pracoval posledných 20 rokov

Tento umelec konečne odhalil svetu, na čom pracoval posledných 20 rokov

Tibetskí budhisti majú tradíciu výroby prepracovaných umeleckých diel z farebného piesku a po ich dokon?ení, sfúknu v?etok piesok do rieky. Tento rituál ukazuje ich vieru v pominute?nos? ?ivota. Na druhej strane sveta, mu? zo ?védska vytvoril ?al?iu formu do?asnej techniky tým, ?e vytvoril hudbu z ?adu. Pred 20 rokmi, Tim Linhart vytvoril jeho prvý „ICEstrument“ na vrchu zasne?enej hory a jeho posadnutos? ho viedla k vytvoreniu celého zmrznutého orchestra a Komornej sály.

OR1Zdroj: icemusic.se

V meste Lulea vo ?védsku, Linhart vytvoril svoju vlastnú iglu-koncertnú sálu, kde hudobníci hrajú so slá?ikovými a bicími nástrojmi vyrobenými z ?adu. Jedným z hlavných problémov s implementáciou ?adového orchestra je, ?e nástroje sa nakoniec rozladia kvôli telesnému teplu ú?inkujúcich a divákov. To viedlo Linharta k vytvoreniu jedine?ného odvetrávacieho systému v jeho ?adovom divadle, ktorý filtruje telesné teplo von z iglu.

Ice MusicZdroj: icemusic.se

Linhartove ?adové nástroje majú krásny zvuk, ktorý hrajú na pozadí ná?ho hlbokého prepojenia s vodou. „?adový nástroj je vyrobený zo zamrznutej vody, my sme stvorení z roztopenej vody. A toto fyzické prepojenie otvára dvere k duchovnému spojeniu,“ hovorí vo videu ni??ie. Linhart verí, ?e jeho jedine?ná umelecká snaha sa mô?e nakoniec dotknú? ?udí na celom svete. „Definícia mágie je pre m?a neuverite?ná, ale deje sa,“ hovorí.

Zdroj: www.good.is

Pridať komentár