Tento umelec maľuje falošné tiene na chodníky a prekvapuje tým okoloidúcich. Má ich inšpirovať ku kreativite

Tento umelec maľuje falošné tiene na chodníky a prekvapuje tým okoloidúcich. Má ich inšpirovať ku kreativite

Ak by si sa pre?iel po meste Redwood v Kalifornii, pravdepodobne by si postrehol nie?o, ?o nie je úplne s kostolným poriadkom, lep?ie povedané svetelným poriadkom. Konkrétne hovoríme o tie?och. Ich tvar toti? vôbec nesedí s objektom, ktorý ich vrhá. Mô?e sa napríklad sta?, ?e dr?iaky na bicykle budú hádza? tie? v tvare kvetov ?i zvlá?tneho hmyzu. Tak?e ?o sa to vlastne deje?

Tieto netradi?né tiene sú prácou grafického umelca Damona Belangera, ktorý ?ije a pracuje v San Francisco Bay Area. Bol vybraný na túto kreatívnu úlohu, pri?om mal vytvori? 20 falo?ných tie?ov v tomto meste, aby tak in?pirovali k vä??ej kreativite a sú?asne premenili oby?ajné ka?dodenné objekty na vzru?ujúce a pútavé kúsky umenia. Viac jeho práce mô?e? vidie? na jeho webe a Instagrame.

Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Beth Mostovoy
Zdroj: blazepress

Pridať komentár