Tieto ručne maľované 3D modely domčekov, ktoré sa snažia uspieť na Kickstarter-i, budete zaručene milovať

Tieto ručne maľované 3D modely domčekov, ktoré sa snažia uspieť na Kickstarter-i, budete zaručene milovať

Local makers – spolo?nos? venujúca sa prototypom a predávajúca 3D tla?iarne – spustila na kickstarter-i kampa?, v ktorej chce vytvára? customizované, 3D tla?ené miniatúry domov. Najprv vytvorili digitálny 3D model ?ubovo?ného domu na základe získaných údajov z fotografií ?i mapovacieho softvéru, akým je napr. streetview. Ka?dý dom je potom proporcionálne zmen?ený a prezentovaný s prepracovanými detailami.

local makers

Po vytvorení precízneho 3D modelu domu ho vytla?ia za pomoci ultimaker 3D tla?iarní a a bioplastického materiálu. Po vytla?ení je model z?ahka opieskovaný a pripravený na ma?ovanie. Ka?dý dom je ma?ovaný ru?ne v známom holandskom ?týle delft blue. Detaily sú zobrazená len na prednej a bo?ných stených domov. Proces zaberie pribli?ne 2 dni a ka?dému podporovate?ovi ich kampane bude jeho vlastný dom vytvorený týmto ?týlom.

local makers

Moderná architektúra kombinovaná s tradi?nými siluetami.

local makers
local makers

Rôznorodos? v architektúre kombinovaná s tradi?nými farbami vytvára zaujímavý kontrast.

local makers
local makerslocal makers
Zdroj – designboom

Pridať komentár