TOP 5 najprogresívnejších marketingových agentúr na Slovensku

TOP 5 najprogresívnejších marketingových agentúr na Slovensku

O tom, ?e presadi? sa v dne?nom svete je ove?a ?a??ie ako v minulosti, vás asi nemusíme dlho presvied?a?. Konkurencia ?íha, kdeko?vek sa pozrieme. Firmy, ale aj jednotlivci musia vynalo?i? poriadnu dávku odvahy, kreativity, ?i ma? povestný kúsok ??astia, aby si ich niekto vôbec v?imol. O to ?a??ie, je to vo svete reklamy a marketingových agentúr.

Sna?ili sme sa da? u? v minulosti dokopy zoznam agentúr, ktoré pôsobia na Slovensku, no pri ?ísle 80 sme prestali ?alej ráta?. Pre ná? malý trh je ich naozaj ve?a. Tie najvä??ie zákazky má len pár vyvolených, no nás zaujímali tie, ktoré u? po?as svojej krátkej existencie dokázali nie?ím zauja?  a ukázali, ?e robia veci inak. Tu je ná? TOP výber mladých a progresívnych marketingových agentúr a na Slovensku.

PS:Digital

ps logoZdroj: FB PS:Digital

PS:Digital vznikla v roku 2014 a za ten krátky ?as stihli narobi? celkom poriadny vietor. Ur?ite ste zaregistrovali ich úspe?ný event PS: Digital Breakfast, kde vzdelávali ?udí v oblasti digitálneho marketingu, v trochu netradi?nom ?ase. Sociálne médiá sú v dne?nej dobe základom online komunikácie a táto mladá agentúra na ?ele s Pe?om ?ebom ich robí na jednotku. Sved?í o tom aj ich vlastný profil na Facebooku, ktorý je plný digitálnych noviniek. Nechýbajú samozrejme ani piko?ky z ich „kuchyne“, ktoré podajú, ?o najzaujímavej?ím spôsobom. Pracujú pre klientov ako Tatra Banka, Rádio Expres, Curaprox, ?i Zoznam.sk

Zábery z officu pomocou drona

Hype

Zdroj: dribbble.com/Zuzana Moravcová

Ak si vyhajpovaný rovnako ako chalani Marek Didák a Peter ?ándor, ur?ite bude? pozna? aj ich digitálnu agentúru, ktorú zalo?ili spolo?ne niekedy okolo roku 2014. To, ?e k rozbehnutiu digitálnej agentúry sta?í na úvod laptop, 1 klienta a know-how, ich vystrelilo po relatívne krátkom ?ase poriadne vysoko. Ak ?a ich príbeh zaujíma, viac sa do?íta? aj v na?om nedávnom rozhovore s Marekom Didákom. Momentálne sa okrem zákaziek venujú vlogovaniu, a blogovanie, kde pí?u o novinkách v digitálnom marketingu a po novom sa vrhli aj na podcasting. Medzi ich najvýznamnej?ích klientov mô?eme zaradi? PEPCO, Telekom, Hilkovi?, ?i Liga proti rakovine, s ktorou vymysleli najúspe?nej?iu kampa? ku D?u narcisov vôbec.
marek1

Zdroj: Hype

Kreativ Gang

kg2Zdroj: youtube

„Aby dobre bolo…“ To je claim tejto mladej a nadupanej kreatívnej agentúry pôvodom zo ?iliny na ?ele s ?ubom ?imkom, ktorá stála za jednou z najvirálnej?ích kampaní minulého roka pre SAD ?ilina, ktorú si ur?ite dobre pamätáte. Chalani pre teba nato?ia reklamné spoty do TV, pomô?u rodinnej firme s brandingom a nasekájú naozaj kvalitné weby. Okrem toho zorganizujú aj nezabudnute?ný event, dodajú mocné texty a postarajú sa o sociálne média. Ich ?pecialitkou je guerilla a influencer marketing, v ktorm sú naozaj No.1. Klienti ako RedBull, 4-ka, SAD ?ilina, Slovenská Po?ta, ?i Slovenská sporite?na sú viac ne? spokojní. Sú?as?ou brandu je aj ich „dcéra“ Visual Gang, ktorá sa ?pecializuje na Foto a Video produkciu.

KG1Zdroj: FB Kreativ Gang

 

HEADS

heads-mobile-screenZdroj: heads.sk

Vznik tejto agentúry sa tie? datuje niekde do roku 2014. Ak o nich po?ujete nebodaj prvý raz vedzte, ?e ur?ite nie posledný. Ich kampane majú v?etky atribúty, ktoré by chcela ma? v sebe ka?dá zna?ka. V?aka nim klienti ako Budi?, Zlatá Stud?a, ?i Nicolaus Vodka, dostali úplne nový rozmer. Áno, to oni stáli za jednou z najúspe?nej?ích kampaní za rok 2016 s rapperom Pil C. Zameriavajú sa aj na integrované 360° kampane,  ?i performance marketing, no venujú sa tie? web developmentu a perfektnému dizajnu. Sú tam naozaj ?ikovné a kreatívne hlavi?ky!

 

Deal Factory

deal_katkaZdroj: FB Deal Factory

Na?u päticu uzatvára najnov?í kúsok v marketingovom svete. Najmlad?ia agentúra z ná?ho zoznamu vznikla naozaj len nedávno. Na ?ele stojí tento-krát zástupky?a ne?nej?ieho pohlavia Katarína Klinková.  To, ?e je to naozaj kapacita v tom, ?o robí, sved?í aj fakt, ?e pomáhala rozbieha? nejeden startup. Mô?eme spomenú? Staffino, no aktuálne aj Culcharge, Orderlord, ?i Hangair, s ktorými spolupracuje dodnes. Jej tvár mô?ete pozna? aj z obálky Forbes, kde sa ocitla v rámci kategórie talentov 30 pod 30. Jej agentúra je v?ak trochu z iného súdka. Ked?e dôle?itou sú?as?ou marketingu je aj predaj a jeho podpora, práve tu vidí Katarína ve?kú dieru na trhu. Zameriava sa na predaj, predajné stratégie a procesy predaja v B2B segmente. Predáva?  chce naozaj ka?dý, no Katarína je jedna z mála osôb na Slovensku, ktorá naozaj vie, ako na to.

forbes

Zdroj: FB Deal Factory

 

Zdroj: facebook.com, hype.sk, psdigital.sk, heads.sk, kreativgang.sk

Pridať komentár