Vrchol Krížna hľadá svoju lavičku. Pomôcť môžeš aj ty

Vrchol Krížna hľadá svoju lavičku. Pomôcť môžeš aj ty
Podľa článku od autora Martina Ťažká, Archinfo.sk

Študenti drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene navrhovali oddychové sedenie s výhľadom na hrebeni Veľkej Fatry.

Vyhlasoveteľom súťaže je oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko. Úlohou mladých dizajnérov bolo vytvoriť ideové návrhy lavičiek na vrchu Krížna. Diela mali symbolizovať pomyselné historické stolice (Zvolenskú, Liptovskú, Turčiansku). Dôležitým atribútom hodnotenia bolo zakomponovanie návrhu do prírodného prostredia vrchu. Zároveň mali súťažiaci riešiť environmentálne aspekty a zohľadniť princípy ochrany prírody v chránenom území. Ide najmä o formu a výber prírodných materiálov.

Momentálne v Banskej Bystrici prebieha výstava návrhov. Do finálového kola súťaže postúpilo na základe rozhodnutia odbornej poroty 8 najlepších projektov. Víťazné návrhy ocenené porotou budú zrealizované v priebehu roku 2018. Drevené artefakty majú slúžiť turistom a cyklistom.

Vrchol Krížna (1574 m.n.m.) je tretí najvyšší vrchol Veľkej Fatry. Na vrchole stojí vojenský objekt spojovej služby s vysielačmi. Z vrcholu je jedinečný kruhový výhľad. Cez Krížnu prechádza Cesta hrdinov SNP, zároveň sa na nej stretávajú tri červené turistické značky. Vrchol je okrem peších turistov prístupný aj pre cyklistov, keďže ním vedie cyklotrasa „Vrchárska magistrála“. Z historického hľadiska má toto miesto osobitný význam. Vrch Krížna je „Trojstoličný vrchol“, na ktorom sa stretávali hranice historických stolíc: Zvolenskej, Liptovskej, Turčianskej.

Predstavujeme súťažné návrhy z finálového kola súťaže:

Edgar Ondroušek

Veronika Blahútová

Jakub Cvitkovič

Miroslava Hrebeňárová

Ivan Jedinák: Les

Ivan Jedinák: Pohľad

Diana Juríková

Peter Kortiš

Všetkých 8 návrhov mladých autorov, ktoré sa dostali až do finále dizajnérskej súťaže, má šancu získať Cenu verejnosti. Hlasovanie prebieha v termíne 7.5.-20.5.2018 počas výstavy návrhov na Radnici v Banskej Bystrici a na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

Po skončení hlasovania bude výherca ceny verejnosti za najlepší dizajnérsky návrh zverejnený na webovej stránke www.centralslovakia.eu.

Zdroj: Archinfo.sk