Daj mi do DM KPI na CX za Q1 pre CMO dnes EOD. Nevieš, čo máš urobiť?

Daj mi do DM KPI na CX za Q1 pre CMO dnes EOD. Nevieš, čo máš urobiť?

Zorientuj sa v marketingových a biznisových skratkách. Tu nájdeš MKTG ABBR U N2K.

ACCT – Account

Klient, pre ktorého práve pracuješ

 

AIDA – Attention, Interest, Desire, Action

Jedna z koncepcií tvorby marketingovej komunikácie – získanie pozornosti, zbudenie záujmu, vyvolanie túžby, iniciovanie akcie

 

AOV – Average Order Value

Priemerná hodnota objednávky

 

ASAP – As Soon as Possible

Čím skôr a včera bolo neskoro – obľúbený spôsob zadávania termínov

 

ATL – Above the Line

Nadlinková komunikácia

 

BR – Bounce Rate

Rozlišujeme bounce rate web stránok – čiže mieru opustení stránky po pár sekundách, a mailovú bounce rate, čo je miera vrátených emailov

B2B, B2C – Business to Business, Business to Customer

Obchodný vzťah medzi firmami, obchodný vzťah medzi firmou a koncovým spotrebiteľom

 

BTL – Below the Line

Podlinková komunikácia

 

CAC – Customer Acquisition Costs

Celkové náklady vynaložené na získanie zákazníka

 

CD, CI – Corporate Design, Corporate Identity

Dizajn reprezentujúci firmu a jej kultúru, vizuálna korporátna identita

 

CMO – Chief Marketing Officer

Človek, ktorý ťa platí a určuje, čo budeš robiť

 

COB – Close of Business

Indikácia termínu – zajta COB čiže ku koncu pracovnej doby

 

CPC, CPL, CPA – Cost Per Click, Cost Per Lead, Cost per Action

Cena za klik, cena za líd, cena za akciu

CR – Conversion Rate

Miera konverzie – v online prostredí vyjadruje percento nákupov, objednávok

 

CRO – Conversion Rate Optimization

Proces optimalizácie konverzií cez kampane, kreatívu, cenotvorbu a zákaznícky zážitok

 

CTA – Call to Action

Výzva k akcii, prvok v obsahovom marketingu smerujúci čitateľa ku konkrétnej interakcii

 

CTR – Clickthrough Rate

Miera, s akou cieľové publikum prejde do nasledujúceho kroku kampane – klikne ďalej

 

CX – Customer Experience

Zákaznícka skúsenosť, koncepcia komplexnej orientácie na zákazníka

 

DM, IM, PM – Direct Message, Instant Message, Private Message

Správa cez messenger

 

EOD – End of the Day

Na konci dňa – používa sa ako stanovenie termínu, ale aj pri sumarizácii

 

FOMO – Fear of Missing Out

Strach, že o niečo prídeš. Dôvod, prečo mnohí ľudia neprestajne skrolujú Instagram

 

FYI, FYA – For your Information, For your Attention

Označenie preposielaných informácií – pre tvoju informáciu, do tvojej pozornosti

 

FYEO – For Your Eyes Only

Súkromné, či interné záležitosti – informácia pre príjemcu, že obsah je len pre jeho oči

 

KPI – Key Performance Indicator

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti. Ukazovateľ, ktorý vypovie o úspešnosti tvojich aktivít

 

KW – Keyword

Kľúčové slovo z pohľadu SEO

 

MKTG – Marketing

 

PR – Page Rank

Hodotiaci mechanizmus vyhľadávača prisudzujúci stránke váhu

 

LP – Landing Page

Špecificky dizajnovaná stránka, určená na generovanie lídov v rámci kampane.

 

LTV – Lifetime Value

Predpoveď celkovej obchodnej hodnoty dlhodobého vzťahu so zákazníkom

MQL – Marketing Qualified Leads

Najlepšie lídy, aké existujú, pretože s vysokou pravdepodobnosťou vyústia k uzavretiu obchodu

 

NSFW – Not Safe For Work

Označenie contentu, ktorý nie je vhodné otvárať v pracovnom prostredí

 

N2K – Need to Know

Potrebuješ vedieť

 

OOO – Out of Office

Mám voľno. Budúci týždeň som OOO

 

POC – Point of Contact

Človek alebo miesto hlavného kontaktu – dôležité pri projektovom alebo eventovom marketingu

 

PPC – Pay Per Click

Reklamný model, pri ktorom sú náklady kampane účtované podľa počtu preklikov

 

PR – Public Relations

 

Q – Quatral

Q1 – prvý kvartál

 

ROI – Return on Investment

Návratnosť investície, indikátor, podľa ktorého si naplánuješ a sleduješ, kedy sa ti vrátia investované peniaze

 

RT – Retweet

Repostnutie tweetu na Twitteri

 

SEO – Search Engine Optimization

Optimalizácia pre vyhľadávače pre získanie organickej návštevnosti webu

 

SMM – Social Media Marketing

Marketing a komunikácia cez sociálne médiá

 

TBD – To Be Decided

Označenie úlohy, ktorú treba prebrať, schváliť

 

TED – Tell me, Explain me, Describe to me

Žiadosť o viac informácií – povedz mi, vysvetli mi, popíš mi

 

TL, DR – Too Long, didn’t read

Príliš dlhé, nečítal som – výborná odpoveď na každý email

 

TYT – Take your Time

Máš čas – podstatne často menej sa vyskytujúce, než ASAP

 

USP – Unique Selling Proposition

Jedinečný predajný argument alebo konkurenčná výhoda

 

UX, UI – User Experience, User Interface

Užívateľská skúsenosť, čiže to, čo človek zažíva pri návšteve webky. Užívateľské rozhranie, čiže ako web vyzerá, určuje UX

 

WIIFM – What’s in it for Me

Čo z toho budem mať ja

 

WOM – Word of Mouth

Pozitívne referencie šíriace sa ústnym podaním

 

YTD – Year to Date

Od začiatku roka k uvedenému dátumu – spôsob vykazovania čísel a indikátorov v biznise