Prečo je web dizajn 95% typografia?

Prečo je web dizajn 95% typografia?

Pri tvorbe web stránky má web dizajnér viac náročných úloh. Jednou z najdôležitejších úloh je tvorba správnej web typografie, pretože väčšina informácií na webe sú napísané. Každý by mal myslieť nato, že písaný obsah je najpodstatnejší element na stránke a nikto nechce čítať text, ktorý je nevýrazný alebo napísaný škaredým písmom. Od kvalitnej typografie záleží akú skúsenosť užívateľ z vašej stránky odnesie a čo prehliadne. Hlavným cieľom web dizajnéra by malo byť zjednodušenie a skvalitnenie pobytu užívateľa na web stránke.

Kým sa ľudia zaoberajú responzívnymi praktikami, veľkosťou obrázkov často zabúdajú na podstatnú typografiu. Web dizajnér by mal poznať aspoň základné princípy typografie. Dobrá štruktúra a detaily typografie vzbudzujú záujem a udržiavajú dôveryhodnosť stránky. Našťastie s príchodom web písem, css štýlov sú niektoré úlohy uľahčené ale ešte vždy je výber na web dizajnérovi.

Web typografia je široká téma, takže sa v tomto článku zameriam nad tým najpodstatnejším, pri riešení tak zložitého problému ako web typografia.

Čo je najpodstatnejšie pri tvorbe web typografie:

 • Písmo.
 • Hierarchia a veľkosť.
 • Medzery a riadkovanie.
 • Kontrast.

Google Fonts - 2013-12-14_15.30.19

  1. Písmo

   Jednou z prvých úloh je výber správneho písma, písem. Medzi základný výber je možné označiť výber medzi pätkovým a bez-pätkovým písmom. Tak ako všetko ostatné, aj typografia do určitej miery podlieha trendom, takže je ťažké vybrať správne písmo. Písmo by malo korešpondovať so značkou, podľa toho aké sú jej hodnoty a čo prezentujú. Uistite sa, že písmo ktoré vyberáte je unikátne, je ho možno odlíšiť od ostatných a je možné ho skombinovať s iným.

   Pre jazyky strednej Európy je podstatné využívať písma, ktoré podporujú špeciálne znaky a písmená ako sú napríklad „č“ alebo „š“. Nato veľa web dizajnérov zabúda!!!

   Kombinácie písem

   Kombinovanie písem je bežný proces tvorenia webov. Je dobrým zvykom používať jeden typ písma pre nadpisy a iný pre obsah. V súčastnosti prevláda trend, mixovania viacerých rôznych písem, či už pätkových alebo bez-pätkových. Vybranie písem, ktoré ku sebe perfektne pasujú je ťažká práca. Kombinovanie písem sa používa na zmenšenie plochosti dizajnu, teda pre zatraktívnenie stránky. Vybrané písma by mali byť kontrastné, skôr ako vyberať podobné písma čo môže pôsobiť nudne a bez života. Veľmi podstatné je udržiavať harmóniu medzi písmami a čitateľnosť obsahu.

  2. Veľkosť písma a hierarachia

   Hierarchia obsahu na stránke je rovnako podstatný prvok typografie. Hierarchia v typografii ukazuje začiatok pre čítanie textu. Pri dizajne sa snažíte doručiť význam obsahu adekvátne a chcete aby vás užívatelia pochopili správne.
   Jednotlivé nadpisy, zvýraznené časti textu, by mali byť jasne viditeľné a odlišné, aby užívateľ nemusel rozmýšľať nad tým, čo kam patrí.

   Podstatnou vlastnosťou úpravy textu je prehľadnosť načo slúžia rôzne veľkosti textu. Variácie veľkostí písma použité na stránkach konštantne dajú čitateľom jasnú informáciu o relatívnej podstatnosti elementov stránok. Rovnako keď sú čitatelia v zhone, rýchlo dokážu vybrať najpodstatnejšie časti a prípadne zostanú čítať dlhšie.

  3. Medzery, dĺžka riadku

   Medzery a riadkovanie v písme a okolo neho je nevyhnutné pre to aby bol text atraktívny a pritom dobre čitateľný. I keď vyberiete ideálne písmo, nie vždy je riadkovanie a medzery najlepšie pre čitateľnosť a je potrebné ich zmeniť.

   Optimalizácia „dĺžky riadku“ pomáha lepšej čitateľnosti a podľa niektorých výskumov je ideálna dĺžka riadku okolo 50 – 75 znakov. Lenže čo je dobré pre niektorých ľudí nemusí byť dobré pre ostatných.

Kontrast

 • Kontrast

  Kontrast pozadia a textu je nie len estetickou časťou stránky ale aj funkčnou. Správny kontrast jednotlivých prvkov v typografii pomôže užívateľom k lepšiemu zážitku na vašich stránkach. Na kvalitnej stránke nie je miesto pre svetlo-šedý text na bielom pozadí! Dodržanie minimálneho odporúčaného kontrastu zlepší čitateľnosť pre osoby so zhoršením videním alebo aj čitateľnosť na starých menej kvalitných monitoroch. Viac o kontraste si môžete prečítať tu.

Aký máte názor na web typografiu? Máte nejaké tipy, s ktorými by ste sa chceli podeliť? Pomohol vám tento článok?

Pridať komentár