Z návrhov na rekonštrukciu kaštieľa za 76 miliónov sa smeje celé Slovensko, vyzerájú ako z hry Sims

Z návrhov na rekonštrukciu kaštieľa za 76 miliónov sa smeje celé Slovensko, vyzerájú ako z hry Sims

Kaštieľ v mestskej časti Bratislavy – Rusovce plánujú po dlhoročnom chátraní zrekonštruovať. Úrad vlády Slovenskej republiky tento týždeň predstavil návrhy na rekonštrukciu národnej pamiatky, avšak u verejnosti sa nestretol úplne s pochopením.

Kaštieľ pustne už od roku 2000. Po zverejnení návrhov, ako by mohol kaštieľ vyzerať, sa začali ľudia búriť. Vizualizácia totiž vyzerá, akoby ju vytvorili v hre Sims a nie ako projekt, ktorý zadáva Úrad vlády SR. Samozrejme, že ľudia sa začali búriť na internete v komentároch, keď ide o projekt, do ktorého má poputovať niekoľko miliónov.

„Rozpočet rekonštrukcie počíta s nákladmi 54,9 mil. eur na rekonštrukciu kaštieľa, rekonštrukcia čeľadníka je rozpočtovaná na 17,5 mil. eur a park s historickými záhradami na 3,3 mil. eur – sumy sú uvedené bez DPH,“ uviedol Úrad vlády Slovenskej republiky na svojej stránke.

Projekt počíta s komplexnou rekonštrukciou kaštieľa, čo sa týka jeho exteriérov, ale aj fasády a areál kaštieľa s jeho záhradami.

 

„Budova čeľadníka, ktorá bude prístupná verejnosti, bude komplexne zrekonštruovaná. Jeho fasáda sa upraví do podoby známej z historických fotografií. Pôvodné nádvorie sa zastreší a presvetlí  a bude využívané pre verejnosť ako oddychový a viacúčelový priestor a sobášna sieň. V priestoroch prízemia si nájde svoje miesto komunitné centrum, múzeum a reštaurácia. Novovytvorené exteriérové terasy okolo prízemia s výhľadom na anglický park a kaštieľ sa budú využívať ako relaxačný priestor s exponátmi formou lapidária a s malou fontánkou,“ uviedol Úrad vlády.

Zrekonštruovaný kaštieľ by mal po rekonštrukcií slúžiť na pre reprezentatívne účely a na prijímanie návštev najvyššej úrovni a revitalizovaný park prislúchajúci kaštieľu bude slúžiť verejnosti na oddych, šport či kultúrne a umelecké podujatia.

Verejnosť bude môcť využívať cca 81% obnoveného areálu. Rekonštrukcia kaštieľa by mala byť zrealizovaná do roku 2023.

Zdroj: Úrad vlády SR